OBJAVA 90 Dar polaganja ruku na bolesne

Hits: 813

Ljubljeni moji…Bolest se proširila svijetom i najveći je razarač ljudskih sfera ikada. Bolest ima točno svoju svrhu i namjenu, ona nije Moja volja, ali jest Moje dopuštenje. Bolest ne proizlazi od Mene, već Moga Protivnika kome se čovjek svjesno ili nesvjesno okrene. Bolest je lekcija, ona je poziv na najozbiljnije preispitivanje svog života, ona je vrijeme kada je čovjek prisiljen zaustaviti se i revidirati svoje puteve. Ja sam na Križu umro za sve duše koje su otpale od Mene i Moja žrtva zanavijeke neće dokončati i ne postoji drugi ulaz u Moje Kraljevstvo nego preko te žrtve. No ja Sam umro ne samo za vaše grijehe nego i za sve vaše bolesti i fizičke patnje. Ja Sam umro kako bi u Meni mogli imati zdravlje. Zdravlje znači život u skladu sa Mojim vječnim redom. Život koji je potpuno postojanje ne poznaje bolest jer se drži unutar Moje savršene volje.

Gledajte, Ja dajem Mojoj djeci koja ustraju u životu Ljubavi i koja su se približila svome izvornome stanju savršenstva u Ljubavi, da očituju posebne, vi ih zovete darove.

Dar liječenja bolesnih nije ništa drugo nego izljev Moje Ljubavne Sile života iz ruku Moje djece u vaše životne sfere. Ta Sila po kojoj je sve stvoreno i po kojoj sve živi ima moć vratiti život natrag u red, no tome mora prethoditi iskrena želja za odustajanjem od sebe, svoje prošlosti i zlih djela. Svako moje dijete koje ima ovaj dar prethodno će dati nauk Moje Riječi o iscjeljenju. Riječ mora biti prva, ona mora ući prvo u bolesnu osobu i onda Sila Moje Ljubavi može ostvariti istinsko ozdravljenje. No ako se ovaj red izokrene i Riječ nije prvo posađena u ljudsko srce, iscjeljenje će nestati kako je i došlo a osoba će propasti još dublje jer je dokazala sama sebi i pred drugima da ta sila nije djelotvorna i da možda uopće ne postoji. Stalno ponavljam, potrebno je obnoviti vaš um i izorati vaše njive, postaviti nove puteve i posaditi vječno sjeme Moje Riječi. Tek onda će polaganje ruku donijeti istinske rezultate, što Mi je i namjera, jer Ja u svojoj savršenoj volji želim vratiti svako Svoje dijete natrag u Kuću iz koje ste svi jednom otišli.

 El Raffa, Isus Krist Iscjelitelj