Iscjeljenje bolesnih... Znaci i čudesa... Dokaz vjere...

Bertha Dudde, br. 5966, 25 Svibanj 1954

Iscjeljenje bolesnih... Znaci i čudesa... Dokaz vjere...

 

Ja poznajem Moje Vlastite i Ja znam njihovu volju, i odgovarajuće tome Ja ću ih pozvati da rade za Mene i Moje kraljevstvo. Otud se vrsta aktivnosti u Mojem vinogradu baš kao i priroda Mojih slugu razlikuju, jer svatko sprovodi rad koji odgovara njegovoj prirodi... svatko Mi služi u skladu sa njegovom sposobnosti, i Ja prihvaćam službu svakoga tako je dobre volje i stremi spram Mene. Pored toga, ljudska su srca također različita, time se područja (njive) u Mojem vinogradu trebaju obrađivati na različite načine i jedino Ja mogu donijeti ovaj sud (prosudbu), Koji poznajem i najmanje komešanje (gibanje) ljudskog srca koje će biti iskorišteno za uspješan rad iskupljenja.

 

Ja Sam isto toliko prepoznatljiv u oluji kao i u tihom šuštanju ili nježnom povjetarcu, najmoćniji elementi daju dokaz o Meni i najnježniji vjetrić svjedoči o Meni... Ja Sam uvijek začetnik, izvor, temelj... Ponekad Sam Ja jedva zamjetan a u drugim vremenima izrazito očevidan ali uvijek prepoznatljiv od strane nekoga tko želi prepoznati i pokušava Me pronaći... I Ja uvijek izražavam Sebe u skladu sa potrebama ljudi, zavisno o njihovoj nedaći i njihovoj sposobnosti da se promijene... Što može rezultirati u kompletnoj promjeni volje u jednoj osobi može drugu itekako ostaviti sasvim bez utiska, naračun čega će on potrebovati veći dokaz Mojeg postojanja, koji će mu onda biti dan od strane Moje Ljubavi kako bi ga spasio. Ali Ja Sam također prisutan gdje to nikakvi izvanjski znakovi ne potvrđuju... Ja Sam isto toliko prisutan u srcu osobe koja Mi podaruje njezinu Ljubav i volju, i Ja ću utjecati na njega nježno i tiho, jer on neće potrebovati očigledan dokaz Mojeg prisustva, on će biti svjestan njega i osjetiti Moju bliskost tako jasno da će imati srdačan odnos djeteta sa Ocem i time već posjeduje sve što mu je potrebno za njegov zemaljski način života... jednu nepokolebljivu vjeru u Mene i Moju Ljubav, koji mu omogućavaju da živi u skladu sa Mojom voljom.

 

Gdje je nevjerovanje tako snažno da Riječi jedine neće dostajati Ja ću pomoći sa znacima i čudesima... Ipak ovo se može također pretvoriti (okrenuti) u sud za ljude ako im nedostaje volje da promijene sebe... Ali vjera bolesnog i nesretnog potrebuje ništa doli jedan poticaj kako bi uzrasla tako snažna da će Me ona ispovijedati pred svijetom... Prema tome Ja mogu Sebe otrkti u Mojoj moći i slavi bolesnima i nesretnima, jer većinu vremena oni su već bili pročišćeni kroz njihovu bolest i njihove Me duše mogu lakše prepoznati ako im se približim... Bolesni Mi ne niječu ulaz u njihova srca, i ako su im Moje Riječi propovijedane učinak na njih je tako moćan da snaga Moje Riječi već ima blagotvoran učinak, i oni će biti iscjeljeni budući vjeruju (Luka 5:17; Psalam 107:20; Matej 8:16, 17).

 

Ali nevjernici koji tome posvjedoče i tako steknu vjeru će joj najprije morati pustiti da oživi kroz Ljubav... I onda će zavisiti o njihovom stupnju Ljubavi na koji način će njihova vjera stupiti na snagu, ali njihova će odgovornost biti veća ako ih jedno očigledno prikazivanje Mojeg djelovanja ostavi bez utiska, zbog toga što će oni morati vjerovati nakon njihova doživljaja ali neće promijeniti njihov način života kao rezultat njihova znanja... Prema tome, ne žudite za preočiglednim prikazom vjere, jer onda ćete primiti izvanrednu milost koja će vas također izvanredno obavezati... Ali ako su vam oni podareni onda ih iskoristite i okoristite se ovom milošću kako bi postigli viši stupanj... kako bi onda također govorili namjesto Mene i u Moje ime pred svijetom... kako bi bili odani radnici u Mojem vinogradu, koje ću Ja blagosloviti zbog rada za Mene i Moje kraljevstvo.

 

AMEN