Iscjeljivanje bolesnih... Proglašavanje Isusa Krista...

Hits: 1062

Bertha Dudde, br. 7042, 14 Veljače 1958

Iscjeljivanje bolesnih... Proglašavanje Isusa Krista...

 

Jednom kada je netko stekao osvjedočenu vjeru u Mene on ju više nikada neće izgubiti, čak ako je opetovano suočen sa kušnjama, slabostima vjere, kojima je svatko podvrgnut sve dok živi na Zemlji. Ali opetovano će se on zaputiti stazom ka Meni, Kojeg je prepoznao kao njegova Boga i Oca od vječnosti. Ali ima ljudi... i njih je većina... koji još ne vjeruju, koji su i dalje daleko udaljeni od shvaćanja budući su oni i dalje vrlo udaljeni od Mene. I s vremena na vrijeme ja ukazujem takvim ljudima posebno zanimanje kako bi im pomogao da vjeruju. I ovi su ljudi koji će, kroz izvanredne akcije, kroz iscjeljenje bolesnih ili drugačije vrste čudesnog djelovanja biti motivirani da razmišljaju u svezi toga... ipak uvijek u kombinaciji sa pobožnim ljudima... tako da Ja najprije mogu priskrbiti dokaz o Meni Osobno i Mojoj snazi onima koji vjeruju i pri tom ohrabriti njihova bližnja ljudska bića da također traže kontakt sa Onime Kojeg mogu prepoznati u ovim neobičnim zbivanjima...

 

I time, mnogi bolesni ljudi su često jednostavno odabrani instrumenti koji, kroz njihovu vjeru, dozvoljavaju Moje djelovanje u njima i istovremeno pomažu njihovim bližnjim ljudskim bićima da steknu vjeru, jer Ja neću nikada dopustiti Mojoj snazi da postane učinkovita u kompletnom nevjerniku, to je zašto duhovna vizija iscjelitelja može također razlučiti da li se iscjeljenje vjerom može dogoditi ili ne (Djela 14:10). To je zašto se iscjeljenja ne događaju uvijek, pa čak ako je jedan od Mojih duhovno probuđenih iscjelitelja na djelu... budući je iscjeljenje duše prioritet, dok bi pak iscjeljenje kompletnog nevjernika rezultiralo više vjerojatno u dušinoj smrti nego u njezinu življenju... To je također razlog zašto su iscjelitelji vjerom često napadani od strane svjetovnih ljudi koji vjeruju da oni mogu opravdati njihov stav kroz činjenicu da nisu sva iscjeljenja uspješna, da su pogreške postale očigledne koje su, međutim, prisutne baš poradi spomenutog razloga.

 

Posljedično tome, predmet ‘čudesnog iscjeljenja’, također, ostaje sporan; ljudi mogu vjerovati u njega ali oni nisu prisiljeni to napraviti... Međutim, svaki vjernik će ostaviti rezultat Meni, jer njegova vjera u Mene njemu također daje osiguranje da ću Ja učiniti štogod koristi duši ljudskog bića... U posljednjim danima, međutim, znaci i čudesa će porasti jer biti će nužno potkrijepiti dokazima snagu Isusova imena, tako da će se obratiti pažnja na Njegov čin Spasenja i nevjernici će Ga i dalje pronaći prije nego je prekasno. I tako... gdjegod je Božanski Iskupitelj Isus Krist proglašavan... mnoge veličanstvene stvari će još sebe očitovati... Svatko tko vjeruje će također služiti Meni kao svjedok tako da Moja vjera može postati učinkovita u njemu... Svatko tko ima vjeru treba povjeriti bolesti njegova tijela proglašivačima Isusa Krista, tako da Ja mogu demonstrirati Moju moć i snagu kroz njih i također pomoći onima koji su još slabi u vjeri ili koji uopće nemaju vjerovanje u Božanskog Iskupitelja Isusa Krista... Jer napomol Kraja vi svi trebate znati da ću Ja djelovati na izvanredne načine i da ću iskoristiti one koji su snažni u vjeri i Ljubavi.

 

AMEN