Snaga Ljubavi... Iscjeljivanje bolesnih... Izvađanje čudesa...

Hits: 887

Bertha Dudde, br. 5358, 9 Travanj 1952

Snaga Ljubavi... Iscjeljivanje bolesnih... Izvađanje čudesa...


Osoba sa Ljubavlju (ili ‘Tkogod ima Ljubav’) također ima snagu i biti će sposobna učiniti bilo što, ako joj ne nedostaje vjere. Ljubav zasigurno aktivira vjeru ali vjeru najprije treba probuditi, to jest, osoba najprije treba detaljno razmisliti o onome u što bi trebao vjerovati, onda će mu Ljubav također dati snagu, tako da on više neće sumnjati i time će također biti sposoban postići sve. Time je Ljubav najdragocjenija kvaliteta, jer ona čini sve stvari mogućima. Ali vi ljudi ne cijenite silu Ljubavi... Vi bi mogli izvoditi čudesa, vi bi mogli iscjeljivati bolesne,

vi bi mogli prognati svaku brigu, uistinu ništa vam ne bi bilo nemoguće ako bi unutar vas razvili Ljubav do krajnjeg savršenstva i vjerovali u njezinu snagu. I time, kada ste sposobni napraviti sve to nije dar kojeg vam Ja darujem nego je to rezultat vaše snage Ljubavi, to je tek prirodna posljedica ako vi steknete Moju snagu kroz Ljubav. Otud vi ne bi trebali sistematski smjerati steći takve darove... iscjeljivanje bolesnih, izvođenje čudesa itd.(1 Korinćanima 12:4-11) ... budući to nije jedna sposobnost koju vi možete naučiti, vi jedino trebate povećati vašu Ljubav, vi trebate stremiti ka duhovnom savršenstvu (Matej 5:48), koje onda sebe demonstrira u takvim sposobnostima...

 

Jedino Ljubav će postići sve. Svatko tko sebe kompletno oblikuje u Ljubav i pri tome takođe stekne uvjerenu vjeru crpi iz Mene Osobno, on osjeća za sebe kako je Moje dijete, kako je dio Mene i prema tome ne može misliti drugačije nego da će njegovo svako djelo uspjeti budući Sam Ja pored njega. Ali njegova Ljubav se treba izdići (poteći) iz njegova srca, ona mora kompletno prožeti ljudsko biće, mora ga činiti sretnim davati ono što njegovo bližnje ljudsko biće potrebuje. Istinska je Ljubav totalno nesebična, ona više ne želi ništa za sebe, ona neprestano daje i dominirana je principom davanja, a ipak ona priskrbljuje neopisivu radost... I ova vrsta Ljubavi, koja kao rezultat njezine dubine izranja kao veliki val osjećaja u osobi (ili ‘takva Ljubav koja izvire iz dubine srca može postići sve što želi – štogod želi će se dogoditi.’), može ostvariti štogod ona želi da se dogodi... Snažna, živa vjera postavlja njezinu nadu u Mene da ispunim njezin zahtjev, i ona neće tražiti uzalud... Ljudsko se biće može okoristiti Mojom snagom također i ostvariti isto, ali jedino ako je on prožet sa Ljubavlju. Onda mu ne dajem Ja snagu nego ju je on sam stekao kroz djela Ljubavi, i to mu daje pravo... On se povratio u njegovu izvornu prirodu, on nije uzeo nešto nezakonski nego je postao što je bio u početku, prožet od strane svjetla i snage, jer Ljubav u sebi jeste svjetlo i snaga, i posljedično tome ljudsko biće treba biti prožeto od strane svjetla i snage ako on ima Ljubav. Otud, jedino je nužno za vas ljude da sebe oblikujete u Ljubav kako bi baš poput bogova ostvarili sve; a da ćete vi jedino željeti ono što je suglasno sa Mojom voljom to ne treba ni spominjati, budući je Ljubav također izvor mudrosti i ne može učiniti ništa drugo osim onog što je Moja volja.

 

AMEN