Božja snaga može također podariti fizički oporavak...

Bertha Dudde, br. 7980, 31 Kolovoz 1961

Božja snaga može također podariti fizički oporavak...

(Psalam 107:20; Mudre Izreke 4:20-24)

 

Vama je doista ponuđeno nešto dragocjeno kada vam Ja govorim direktno, i vi ćete uvijek biti sposobni crpsti snagu tako što ćete sebe svjesno otvarati Mojem zračenju Ljubavi ako želite primiti zraku snage od Mene, ako vi žudite biti ispunjeni sa snagom od Mene... ako želite da vaši glad i žeđ budu utišani kroz prehranu koju vi primate od Mene Osobno. Međutim, vi ste za sada još nesposobni prepoznati istinsku vrijednost Mojih darova milosti... čak i da vi voljno Mene slušate, čak i da vi pripadate onima koji žele biti hranjeni te da im Ja utažim njihovu žeđ. Kada bi bili sposobni procijeniti Moju veću od najveće Ljubavi za vas koja vas neprestano želi usrećiti i dodijeliti vam darove, vi bi također znali da vam Ja jedino nudim darove koji na vas imaju iznimno pomoćan učinak... vi bi znali da vam Ja jedino nudim što će vam pomoći postići savršenstvo, da vaše duše potpuno sazriju, i vi bi uvijek jedino željeli da Moji darovi Ljubavi za vas neće biti ograničeni.

Vi bi svjesno otvorili sebe u bilo koje vrijeme kako bi primili Moje darove milosti, i vi bi postali svjesni jednog izobilja snage koja neprestano teče ka vama samo ako ju vi imate volje primiti. Vama je ništa doli potrebna vrloduboka vjera kako bi također postali fizički zdravi kroz snagu Moje Riječi...

Ali vi još ne posjedujete ovu snažnu vjeru i time vi morate uvijek jedino stremiti podići vaš stupanj Ljubavi... Kada ste sasvim prožeti od strane Ljubavi onda ćete jedino imati prostora u vašim srcima za Moju snagu Ljubavi, onda će sve drugo biti odgurnuto u stranu i vi ćete biti tako Meni blizu da ćete osjećati Moje prisustvo koje će vam također dopustiti da postanete svjesni pritoka snage... I onda će se vaše tijelo i vaša duša oporaviti... Otvorite sebe opet i iznova za snagu Ljubavi od Mene... nastavite okretati vaše misli spram Mene i uspostavite vezu sa Mnom koja omogućava jedan upliv Moje snage Ljubavi u vas... i znajte da primate dokaz Mojeg prisustva kada vam Ja govorim. I ne upropašćujte (poništavajte) iznova ovu vezu nego joj dopustite da postane rastuće više nježna i, doista, vi ćete ju osjećati sami i više se nećete trebati bojati da će vama nedostajati snage... Samo vjerujte, i Ja neću dozvoliti da vaša vjera bude uništena... otvorite vaše srce i prihvatite Me u njega, i Moje prisustvo će vas učiniti svjesnima snage koja se ulijeva u vas, vi ćete čuti Moju Riječ i prepoznati ju kao jedan nevjerojatan dar milosti... Vi ćete izrazito osjetiti snagu Moje Riječi, vi ćete psihološki sazrijeti, i ovo podignuto stanje zrelosti će također sebe izraziti u jednoj rastuće snažnijoj vjeri, a snažna vjera može postići bilo što (Matej 17:20), ona također može pomoći tijelu da postane zdravo budući ništa nije nemoguće za nekoga tko vjeruje u Mene (Marko 10:23), u Moju Ljubav i Moju moć.

AMEN