Dar liječenja bolesnih...

Bertha Dudde, br. 7032, 3 Veljače 1958

Dar liječenja bolesnih...

 

Ja darujem dar liječenja bolesnih onima koji su snažni u vjeri i Ljubavi... Ja jedino mogu djelovati kroz ove budući Ja neću djelovati u suprotnosti Mojem zakonu reda. To je zašto su jedino nekolicina ljudi prožeti od strane posvećujuće snage koja teče iz Mene i donosi potpun oporavak bolesnoj osobi... Razumljivo je prema tome da će vrlo duboko pobožni iscjelitelji proglašavati Mene i Moje ime budući su oni duhovno probuđeni i time znaju značenje Mojeg čina Spasenja i prema tome vrlo strastveno pokušavaju obavijestiti njihova bližnja ljudska bića o njemu. Posljedično tome, jedino istinski ispovjedalac i proglašivač Mojeg imena će imati iscjeliteljsku snagu, što je činjenica koju vi ljudi morate uvijek imati na umu, jer provedena su također prividna iscjeljenja koja nisu izvršena kroz Moju snagu nego su često aktivnost Mojeg protivnika (Sotone).

Iscjeljenje bolesnih se treba dogoditi u Moje ime, onda čovjek može govoriti o ‘duhovnom daru’, o jednoj izuzetno čvrstoj snazi vjere i Mojem direktnom djelovanju u ljudskom biću, što je točno ono što ti duboko pobožni iscjelitelji osiguravaju (može u smislu ‘što je povezano sa njima’).

I nanovo vam kažem da izvjestan stupanj vjere mora biti prisutan također u bolesnoj osobi, da Me on ne smije odbaciti nego biti vjerno voljan sebe podrediti Mojem djelovanju... Onda će njegov oporavak osnažiti njegovu vjeru i također motivirati i dalje skeptične ljude da prisvoje drugačiji stav spram religijskih doktrina, premda on, također, može postići živu vjeru jedino živeći život Ljubavi... Time se ne može govoriti o prisilnoj vjeri, jedino o iznuđenoj promjeni njegova razmišljanja tako da će se on razumski trebati baviti sa nečime što je ranije zanemarivao. Ali on jedino može postići ispravnu vjeru kao rezultat promjene kroz nesebičnu Ljubav spram bližnjega.

Međutim, svatko tko ima vjeru će biti strahovito osnažen činjenicom da on prepoznaje Božju moć... I napomol skorog Kraja Ja ću još često otkrivati Sebe gdjegod postoji preduvjet da osoba sebe kompletno izruči Meni i omogući snazi Mojeg Duha da ga prožme, da on ispovijeda Mene i Moje ime pred svijetom i time koristi snagu koja teče kroz njega za dobrobit njegovih bližnjih ljudskih bića da iscjeljuje svaku vrstu bolesti i boli (mučenja). Ovo prije svega zahtjeva živu vjeru stečenu kroz Ljubav, i ljudi mogu sebe smatrati sretnima ako je takav vrloduboko vjeran brat među njima koji je, do izvjesnog opsega, posrednik između Mene i njih, koji direktno prima Moju snagu i predaje ju dalje njegovoj patničkoj braći i sestrama, kojima on također proglašava Mene i Moj čin Spasenja sa kompletnim uvjerenjem. On je istinski borac za Krista, on je prikladan radnik u Mojem vinogradu i kvalificiran ostvariti (duhovne) preporode u posljednjim danima koji će voditi ljude do Mene u Isusu Kristu, i time sprovodi iskupiteljski rad zbog kojeg ću ga Ja blagosloviti. Jer blistava svjetla će trebati zasjati u ovom zamračenom svijetu tako da će ljudi biti sposobni vidjeti.

AMEN