Iscjeljivanje bolesnih ljudi od strane poglavara Esena

Iscjeljivanje bolesnih ljudi od strane poglavara Esena

8/201 [1] Kada je poglavar ovo čuo od Mene, on Mi je zahvalio sa svim svojim srcem, jer ovime je velik teret bio skinut sa njega. Dok smo jedan sa drugim vodili ovu važnu raspravu, pristigli smo do našeg konačišta gdje je već bogat i kvalitetno pripremljen jutarnji obrok čekao na nas. Tako smo se mi smjesta posjeli za stol koji je bio pun hrane i pića. Ja Sam zahvalio i blagoslovio kruh i vino, i onda smo blagovali jutarnji obrok u radosnom raspoloženju i sa umjerenošću, čime su vlasnik konačišta i njegova žena koja je pripremila obrok za nas bili uistinu razveseljeni.

[2] Također su nekolicina od najuvaženijih Esena, sa odgovornim poglavarom, sjedili za našim stolom i jeli su i pili sa velikim uživanjem i radošću. Ovo je bilo zamjećeno od strane nekolicine stranaca koji su sjedili na različitim stolovima dok su jeli njihov jutarnji kruh, i oni su rekli među sobom: 'Nešto se vrlo posebno mora događati tamo, budući su ovi vrlo istaknuti spasitelji koji inače izgledaju tako ozbiljni sada tako radosni kakve ih nitko nikada nije vidio prije.'

Read more: Iscjeljivanje bolesnih ljudi od strane poglavara Esena

Polaganje ruku i istjerivanje zloduha

Polaganje ruku i istjerivanje zloduha

Polaganje ruku i istjerivanje zloduha – Marko 16:17, 18:

'Kada dođete bolesnima i boležljivim ljudima, položite vaše ruke na njih u Moje ime, i oni će se uskoro popraviti. Ako dođete onima koji su zaposjednuti od strane nečistih duhova, zapovjedite duhovima također u Moje ime, i oni će napustiti tijelo nezdravog za mjesto koje ste im vi odredili.' 

Od Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga, prorok Jakob Lorber, i zapisao u knjigu 'Veliko Ivanovo Evanđelje – 7/166:17'

 

Polaganju ruku, ako je to moguće, treba prethoditi poduka u Istini, a glasna se ili mentalna molitva treba sastojati od sljedećih riječi:

'Neka ti Isus, Gospod i nebeski Otac, pomogne, osnaži te i iscjeli kroz Njegovu milost, Ljubav i milosrđe!'

Read more: Polaganje ruku i istjerivanje zloduha

Korištenje moći (snage) za vršenje čudesa

Jacob Lorber, 'Veliko Ivanovo Evanđelje – 8/153'

Korištenje moći (snage) za vršenje čudesa

8/153 [1] Na to Sam Ja rekao: 'Prijatelju, Ja zasigurno znam najbolje od svih kako loše stvari stoje u Rimu i njezinim zemljama drugdje, i Ja Sam vam također ukazao ove loše uvjete u svrhu da bi vi trebali – gdjegod se takve stvari i dalje događaju – držati mlade ljude koji su vam bili povjereni daleko od toga. Ali u Rimu i dalje ima ljudi koji baš poput vas ne osjećaju nikakvo zadovoljstvo u svim tim gnjusobama i koji ih preziru. I ovi ne bi više trebali biti čudesno pognjojeni unaprijed tako da se Moja Riječ može ukorijeniti u njima, jer oni su već pognjojeni za to.

[2] Ali oni koji su i dalje priljubljeni uz stare, loše navike i običaje ne mogu, kakogod, biti učinjeni više zrelima i prijemčivima za Moje učenje putem ikakvog prethodećeg čudesnog pognjojavanja. Za njih se nešto totalno drugačije mora dogoditi kako bi ih se probudilo iz njihove opijenosti. O ovome će također biti poduzeta briga u pravom trenutku i pravom mjestu.

[3] Ali već sada, nekoliko ljudi koji i dalje prianjaju uz stare, loše svetkovine i divlje, ratničke zabave ljudi će početi sebe udaljavati od toga kada će oni porazgovarati sa vama u svezi onog što ste čuli, vidjeli i doživjeli ovdje.

[4] Ali kako ne bi dao vama Rimljanima da se vratite u Rim bez čudesnog gnjojiva za kojim žudite poradi sijanja Mojeg učenja, Ja ću vam, kao rezultat vaše snažne vjere u Mene, dati moć da iscjeljujete sve bolesne i obogaljene ljude kroz polaganje ruku, što će dati veliku snagu i učinak vašim riječima.

Read more: Korištenje moći (snage) za vršenje čudesa

Ozdravljenje poludjelog Zacchaeusovog sina...

Ozdravljenje poludjelog Zacchaeusovog sina...

[8] (Isus Krist:) Nakon ovih Mojih nekoliko riječi, Zacchaeus Mi je opet zahvalio, i zapitao Me za savjet, u svezi toga što bi trebao napraviti sa njegovim najstarijim sinom koji je već bio 16 godina star, ali je od prije 3 godine poludio i iz dana u dan je zapadao u sve veće ludilo. On je k svome sinu već bio pozvao sve poznate i najbolje doktore, i svi su ga oni pokušali ozdraviti, ali svo njihovo znanje i muka ne samo da nisu dali nikakvog rezultata, već je njegov sin nakon svake doktorske obrade bio u gorem stanju nego ranije (= stanje mu se nakon toga sve više pogoršavalo).

[9] Onda Sam Ja rekao Zacchaeusu: 'Prijatelju, nijedan zemaljski doktor ne može izliječiti takvu bolest sa njegovim biljkama (u današnje vrijeme sa 'kemijskim otrovima'). Nego dovedi svoga sina ovdje, onda ćeš vidjeti snagu i moć Božje slave.'

Read more: Ozdravljenje poludjelog Zacchaeusovog sina...

Ja Sam i dalje isti!

Ja Sam i dalje isti!

Obratite pažnju, dok Sam Ja bio na Zemlji i hodao među ljudskim bićima, kojeg Sam doktora Ja tražio za savjet? Kojim Sam se apotekarom okoristio, kako bi iscjelio oboljele, fizički baš kao i duševno? Kojeg doktora i kojeg apotekara su posjećivali (glagol je 'koristili') samo-u-Mene-povjerenja-imaju učenici, koji su činili isto poput Mene? Ja vas sada pitam: Da li Sam Ja postao slabiji, ili da li Sam se promijenio, ili Moja Riječ više nije ista Riječ, puna moći i snage i posvećenja za duh i tijelo?

Oh, Ja vam kažem, da to doista nije tako. JA SAM I DALJE ISTI! (Malahija 3:6; Hebrejima 13:8)

Od Gospoda Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, a putem Unutarnje Riječi (tj. kroz Duha Svetoga), primio dana 7 Veljače 1941 Njegov sluga, prorok i pisar Jakob Lorber  

Zašto su siromaštvo i bolest dozvoljeni...

Jacob Lorber, 'Veliko Ivanovo Evanđelje – 9/35'

Zašto su siromaštvo i bolest dozvoljeni...

[1] Budući je sunce već bilo zašlo, rekao Sam Grcima: 'Ja vam dajem potpunu slobodu. Ako želite pronaći smještaj, možete ostati u Nahimu noćas, ili također možete ići kući. Niti jedno niti drugo neće vam biti na štetu.

[2] Grk, koji je bio otac slijepe djevojčice i glava Grčkog sela, reče: 'O Gospodaru, Gospodaru, Gospodaru od vječnosti, bilo bi dobro ovdje imati smještaj. Premda nas ima stotinjak, no sa sretnom udovicom, i sa Tvojom svemogućom pomoći, mi možemo i hoćemo biti sposobni pronaći prostran smještaj ovdje. Ako možemo ostati u Tvojem prisustvu noćas, onda ćemo ostati, čak ako noćas sve naše svjetovne stvari propadnu. Jer čuti jednu riječ iz Tvojih Božanskih usta, to je od puno veće vrijednosti od svih blaga na Zemlji i više od sunca, mjeseca i svih zvijezda. Prema tome mi ćemo ostati ovdje. Imamo dovoljno novaca sa nama da platimo troškove konačišta, i čak ako bi nas to koštalo svih naših dobara, onda bi mi i dalje ostali sa Tobom, o Gospodaru, Gospodaru, Gospodaru. Jer čak ako bi mi izgubili sva naša zemaljska dobra poradi Tebe, ali bi pri tom aktivno pronašli Tvoje milosrđe, onda smo mi ostvarili beskrajno veliki dobitak. Prema tome ostat ćemo blizu Tebe, spremni podnijeti svaku moguću žrtvu.'

Read more: Zašto su siromaštvo i bolest dozvoljeni...