Ja Sam i dalje isti!

Ja Sam i dalje isti!

Obratite pažnju, dok Sam Ja bio na Zemlji i hodao među ljudskim bićima, kojeg Sam doktora Ja tražio za savjet? Kojim Sam se apotekarom okoristio, kako bi iscjelio oboljele, fizički baš kao i duševno? Kojeg doktora i kojeg apotekara su posjećivali (glagol je 'koristili') samo-u-Mene-povjerenja-imaju učenici, koji su činili isto poput Mene? Ja vas sada pitam: Da li Sam Ja postao slabiji, ili da li Sam se promijenio, ili Moja Riječ više nije ista Riječ, puna moći i snage i posvećenja za duh i tijelo?

Oh, Ja vam kažem, da to doista nije tako. JA SAM I DALJE ISTI! (Malahija 3:6; Hebrejima 13:8)

Od Gospoda Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, a putem Unutarnje Riječi (tj. kroz Duha Svetoga), primio dana 7 Veljače 1941 Njegov sluga, prorok i pisar Jakob Lorber