Zašto su siromaštvo i bolest dozvoljeni...

Hits: 1266

Jacob Lorber, 'Veliko Ivanovo Evanđelje – 9/35'

Zašto su siromaštvo i bolest dozvoljeni...

 

[1] Budući je sunce već bilo zašlo, rekao Sam Grcima: 'Ja vam dajem potpunu slobodu. Ako želite
pronaći smještaj, možete ostati u Nahimu noćas, ili također možete ići kući. Niti jedno niti drugo neće
vam biti na štetu.
[2] Grk, koji je bio otac slijepe djevojčice i glava Grčkog sela, reče: 'O Gospodaru, Gospodaru,
Gospodaru od vječnosti, bilo bi dobro ovdje imati smještaj. Premda nas ima stotinjak, no sa sretnom
udovicom, i sa Tvojom svemogućom pomoći, mi možemo i hoćemo biti sposobni pronaći prostran
smještaj ovdje. Ako možemo ostati u Tvojem prisustvu noćas, onda ćemo ostati, čak ako noćas sve naše
svjetovne stvari propadnu. Jer čuti jednu riječ iz Tvojih Božanskih usta, to je od puno veće vrijednosti
od svih blaga na Zemlji i više od sunca, mjeseca i svih zvijezda.

Prema tome mi ćemo ostati ovdje.
Imamo dovoljno novaca sa nama da platimo troškove konačišta, i čak ako bi nas to koštalo svih naših
dobara, onda bi mi i dalje ostali sa Tobom, o Gospodaru, Gospodaru, Gospodaru. Jer čak ako bi mi
izgubili sva naša zemaljska dobra poradi Tebe, ali bi pri tom aktivno pronašli Tvoje milosrđe, onda
smo mi ostvarili beskrajno veliki dobitak. Prema tome ostat ćemo blizu Tebe, spremni podnijeti svaku
moguću žrtvu.'
[3] (Isus Krist) Ja rekoh: 'Onda ostanite. Ja ću se pobrinuti za drugo, jer doista vam kažem: čiji stav
i vjera neće u budućim vremenima biti poput vaših, njegova će duša teško biti sposobna zadobiti
Kraljevstvo Božje. Ako ćete vi uvijek ostati na ovaj način sa Mnom u vašem srcu, Ja ću uvijek ostati
sa i među vama, moćno aktivan u duhu. I sa onima sa kojima ću ostati, oni nikada neće trebati trpjeti
oskudicu ili siromaštvo, niti što se tiče njihovih zemaljskih potreba a još manje što se tiče potreba
njihove duše.
[4] Oskudica, siromaštvo i svaka vrsta bijede su jedino došli među ljude kada su Me oni totalno
napustili, i postali su dijelom mračni i budalasti idolopoklonici a dijelom totalno sebični i bezbožni
svjetovni ljudi. Pošto će siromaštvo i oskudica prisiliti ljude razmišljati u svezi uzroka njihove bijede
i učiniti ih domišljatima i spretnima (pametnima). I na ovaj način, uskoro će se pojaviti razboriti i
mudri ljudi u narodu koji će otvoriti oči njihovih bližnjih i ukazat će im izvor opće bijede. Onda će
mnogi napustiti njihovu paralizirajuću ljenost kako bi sebe oboružali za borbu protiv besposličara koji
su postali moćni i koji vladaju poput tiranina među narodima koje su oni zaslijepili i koji su zbiljski
poticatelji opće bijede na Zemlji. Često će kroz tešku borbu oni biti potpuno nadvladani i protjerani ili
bar prisiljeni dati narodima takve zakone koji će im omogućiti živjeti na častan način. I tako će sreća
i bogatstvo onda uvijek početi među ljudima sukladno onoj mjeri u kojoj su se vratili na njihov put do
jedinog istinskog Boga.
[5] Ako se ljudi ne bi nikada otuđili od Boga (tj. ako oni sami ne bi napustili Boga), oni također ne bi
nikada zapali u siromaštvo i bijedu.
[6] Tako, ako će vaši budući potomci uvijek ostati u i sa Mnom u vjeri i akcijama u skladu sa Mojim
učenjem, vi također nećete nikada trebati doživjeti bijedu. Također, vaše duše neće biti učinjene
strašljivima ili malodušnima od strane bolesti tijela, budući su bolesti tijela UVIJEK jedino gorke
posljedice ne-vršenja zapovijedi koje Sam Ja uvijek jasno obznanio ljudima.
[7] Tkogod će čuvati ove zapovijedi već od njegova djetinstva, on neće trebati doktora u njegovoj
starosti, i njegovi potomci neće trebati patiti radi grijeha njihovih roditelja, kao što je to stoljećima bio
često slučaj sa drevnim narodima koji su bili odani Bogu. Ali uvijek kada su se ljudi započeli kvariti,
onda su ih također uskoro snašle ozbiljne fizičke patnje i oni su upoznali posljedice nedovoljnog
pridržavanja ili potpunog nedostatka vršenja Božjih zapovijedi.
[8] Jer ako na primjer ima netko tko u ovu ili u onu svrhu razumije kako napraviti jednu umješnu
mašinu, onda on osobno također razumije kako ona treba biti korištena radi učinkovite upotrebe i kako
mašinom treba rukovati tako da ona neće biti oštećena pri čemu bi tako postala totalno neprikladna za
daljnju upotrebu. I ako spretan izrađivač kaže i ukaže onome koji je kupio mašinu od njega kako bi ju
koristio, o čemu treba voditi računa da bi bio sposoban koristiti ju trajno i upotrebljivo, onda bi se kupac

također trebao precizno pridržavati onog što mu je meštar od mašine rekao. Ali ako tijekom vremena,
radi tvrdoglavosti ili nemara, kupac više ne obrati pažnju na to kako bi se sa mašinom trebalo rukovati i
kako bi se trebala koristiti, onda se jedino njega samog treba kriviti kada mašina postane oštećena i time
je postala kompletno ili djelomično neučinkovita za ispravnu upotrebu.
[9] Bog je veliki Meštar mašine ljudskog tijela kojeg je On uredio kao jednu iznimno vješto načinjenu
mašinu za ljude da se njome dobro okoriste. Ako će duša koristiti ovu mašinu, koja je bila oživljena,
u skladu sa savjetom koji joj je bio jasno objavljen – a to su zapovijedi Božje – onda će tijelo također
uvijek sačuvati njegovo dobro zdravlje, koje je njemu vrlo korisno. Međutim, ako je tijekom vremena
duša postala lijena i razbludna, i ne obraća više pažnju na ove zapovijedi vječnog velikog Meštra
mašine, onda također on sam treba biti okrivljen kada je njegovo tijelo zapalo u svaku vrstu mučenja
(boli). Ja mislim da ste Me svi vrlo dobro razumjeli, i zato ćemo sada otići do konačišta.'
[10] Grci Mi se nisu mogli dovoljno zahvaliti za ovu lekciju, a Moji su učenici također rekli: 'Ovo su
opet bile sasvim jasne riječi.'
[11] Onda smo nastavili našim putem do već spomenutog konačišta gdje je na nas već čekao bogato
spremljen obrok.

Od Gospoda Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, jedini Bog i naš Vječni Otac, a putem
Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga, pisar i prorok Jakob Lorber, te zapisao u 'Veliko Ivanovo
Evanđelje – 9/35'