A neka je žena bolovala od krvarenja..

'A neka je žena bolovala od krvarenja...'

Marko 5:

25 A neka je žena dvanaest godina bolovala od krvarenja,

26 mnogo pretrpjela od pustih liječnika, razdala sve svoje i ništa nije koristilo; štoviše, bivalo joj je sve gore.

27 Čuvši za Isusa, priđe mu...

No, mama je zadnjih 5-6 godina imala jako velike probleme sa hemeroidima (meni je to bilo poznato)... što će reći ... to je toliko oticalo... krvarilo ... i bilo bolno... da se bojala da nije kancerogeno i obavila je sve ozbiljnije preglede ... nalazi nisu bili negativni ... no doktori nisu imali riješenje ... nisu joj ni neku dijetu propisali ...

... ona se jadna sama mučila sa time ... jer je već naučila što joj od hrane situaciju pogoršava ...
U svakom slučaju ... mi ne pričamo o poveremenom problemu ... nego o stalnom problemu sa više ili manje čestim jako bolnim krizama...

Onda sam ja doznao po Putu da mi u Imenu Isusa Krista ... u Čijem Imenu?!!! imamo vlast nad tijelom ... tj. da možemo zahtijevati od tijela u Njegovo Ime štogod, i da će to Isus učiniti (molim meditaciju ovdje na stihove iz Ivana 14:12-14, naglasak na stih 14 koji nije molitva nego zahtjev, a kako to radi ukazano je u Djelima 3:6, 16!)... i onda sam se prilikom zadnje posjete pomolio za nju ... i to nakon što je SVAKI DAN TIJEKOM 3 TJEDNA BILA U ŠKOLI VJERE ... a premda je majčica već u školi duže vrijeme ... i doživjela je iscjeljenja preko mene te poznaje principe vjere ... ipak sam postupio prema mudrosti ukazanoj u Riječi, br. 1 što detaljnija poduka, pa onda 2 propovijed, i 3 iscjeljenje u Ime Isusa Krista!

Pomolili smo se točno zadnjeg dana pred moj odlazak ponovno na Misiju... i to prema uputama kako su ih u suradnji sa mnogim stručnjacima medicine složili Charles i Frances Hunter (oni su doktore pitali za proces oboljevanja, i gdje je problem u tijelu nakon što ono oboli, i onda su se nakon tog uvida odnosili prema tijelu kako sam iznad opisao u sili Duha Božjega!; super logika i ujedno utjelovljenje Riječi iz Izaije 19:23, 24 kad se razumije da je 'Egipat', pozitivno gledano, 'nauka', onda 'Asirija', racionalno shvaćanje, a 'Izrael', naš duhovni čovjek, 'cesta' je naravno upliv od strane Boga koji sve povezuje na pravilan način ili u skladu sa Božanskim Redom), pa kaže:

1. Lagano udarite obraze čovjeka kojem poslužujete (to je refleksivna zona debelog crijeva) i zapovjedite hemeroidima da budu iscjeljeni u Isusovo ime

2. Zapovjedite krvnim posudama da se skupe na normalnu veličinu i da funkcioniraju normalno.

3. Prekorite bol (tj. suprotstavite se boli u Ime Isusa Krista i zapovjedite joj da ode i da se ne vrati!)

4. 'Produžite noge' i napravite 'Tretman karlice' zapovjedajući živcima i mišićima da budu opušteni i normalni.

Nakon toga smo zahvalili Isusu Kristu, Ocu našemu... zagrlili se ... i priča tu završava! Ako vjerujete da je molitva prošla, onda više nemate što oko toga razglabati! Kad vam to padne na pamet, samo zahvalite što je VEĆ učinjeno! (Marko 11:24)

I evo, baš maloprije pitam mamu, i ona kaže da nema više nikakve otekline, nikakvih krvarenja i nikakve boli ...a prošli su mjeseci od tada ... i još, neki dan sam baš pošteno stavio chilli papričice u umak za tijesto kojeg sam radio (pesto) ... i nije imala nikakve reakcije ... a inače bi joj na to posebno reagiralo ... štoviše, uvjerena je da su joj glavni problemi i počeli (ja nisam no ona tako kaže) kad sam u jednom periodu života kuhao jako začinjenu hranu ... tad sam ja stalno kuhao kad bi bio kod roditelja!

Ja baš volim Isusa!! J