Sa i oko Seminara u Vukovaru (1)… Gripa (Ognjica)…

Još prije Seminara, dok smo lijepili plakate u okolici Vukovara, posjetili smo jednu Gordanovu prijateljicu iz Lovasa, Gabi, koja je bila tradicionalna vjernica i zainteresirana doći na Seminar.

I tako se mi sjednemo na terasu lokalnog kafića i pričamo o Isusu … i na kraju pita nju Gordan da li će dolaziti na Seminar, na što ona kaže kako ima gripu i da ne zna da li će moći … na što sam se ja uključio i rekoh, 'Ako je samo gripa problem, to smatraj riješeno!', te joj uzmem ruku tj. ja sam joj pristupio… tj. 'spojim' je na Onog Koji je u meni i Koji gripu rješava ekspresno prema ovim Riječima iz Pisma:

Marko 1:

29 I odmah pošto iziđoše iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu.

30 A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju.

31 On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.

Duh Kristov ju je prožeo, tj. bio je u očitovanju, pusti je ognjica, i ona je fino dolazila svaki dan na Seminar gdje je primila cijeli paket 'Isus Krist', i ne samo to već nam je i 'posluživala' tako što je pekla krasne kolače koji bi nam dobro došli nakon Seminara kad bi razina šećera u krvi već bila kritično opala!

Ovdje poslušajte svjedočanstvo sa Seminara gđice. Gabi.

Hvala Ti Isuse što potvrđuješ Svoju Riječ…

Lorens :)