Svjedočanstvo o primanju oslobođenja (P.V.)

Hits: 1254

Dragi Lorens!

Željela bi da svi oni koji još nisu našli smisao života pročitaju ovo moje svjedočanstvo i da shvate da jedini smisao života jest Isus Krist!

Moj je život bio toliko pun patnje, gorčine i besmisla, da je to teško riječima opisati. Tražila sam taj smisao u sasvim pogrešnim stvarima, da se i sada stidim i zapravo se gadim sama sebi za toliko loših stvari koje sam činila sebi, ali i drugima. Taj put kojim sam kročila je bio put 'u svijetu', znači alkohol, tablete, nemoral i ostale stvari koje idu 'u paketu' sa svijetom.

Inače sam bila tradicionalna vjernica, ali sad vidim da zapravo nisam bila nikakva vjernica. Bila sam krivo podučena, stoga nisam znala da je Krist umro za mene, da je ponio sve moje grijehe na Križ te da je na Sebe uzeo sve moje mentalne i fizičke boli kao i patnje.

Nisam znala da On može biti u meni i ja u Njemu. Nisam znala da imam svo pravo na puninu života, na radost, mislila sam da su sve patnje i boli Bogom dane i da ih moram ponizno trpjeti, tj. da to tako 'mora biti'. Drugim riječima, nisam znala tko sam u Kristu i kakva prava imam u i po Njemu.

Kako nisam znala ove Istine, nisam mogla ni živjeti u Istini, i tako sam godinama lutala tražeći smisao, a moj vjerni saputnik bili su patnja, strah, neizvjesnost. Isus je za mene bio dalek, stran, nedostižan, iako sam, ponavljam, svakodnevno išla u crkvu na misu.

I da sada puno ne duljim, kada si ti dragi Lorens održao Seminar na koji sam išla, priznajem, malo skeptična, Seminar koji je trajao četiri večeri, ja sam prvu večer, i ovo ponavljam, prvu večer dok sam slušala Evanđelje koje si propovijedao, Radosnu Vijest o onome što je Isus Krist napravio za mene na Križu, i kad sam prema tvojem savjetu otvorila srce za Istinu Evanđelja govoreći 'Amen' na ono što sam prepoznala kao Istinu, doživjela sam u jednom trenutku oslobođenje, iscjeljenje duše i srca. Osjetila sam kako je 'nešto' sišlo na mene i kao da je težak teret sa mog srca bio uzdignut, okovi su spali (ovdje se moram ubaciti i reći da sam ja vidio da ona plače, no kako se to često događa dok propovijedam nisam obraćao previše pažnje, tj. nisam mislio kako je tu posrijedi 'ozbiljnija' intervencija našeg Gospoda! J).

A tko je to učinio? Isus Krist – moj Izbavitelj, moj Spasitelj i moj Iscjelitelj! Moje SVE! On se pokazao vjeran Svojoj Riječi i ispunio je Svoje obećanje, naime, 'žudjela sam Istinu, našla sam Istinu, i Istina me je KONAČNO oslobodila – i to POTPUNO! (Ivan 8:31, 32, 36)

Sada je moj život, život kojeg živim sa Isusom Kristom, život u punini milosti, nema više straha, nema depresije, nema neizvjesnosti, jer On – Koji je čista Ljubav, Moj Otac, On me čvrsto drži za ruku, vodi me, čuva me i ljubi me!

Hej ljudi, pa On je umro za mene, On je umro za sve nas, može li postojati veći dokaz Njegove Ljubavi!

'A Bog pokaza Ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije.' Rimljanima 5:8


Draga braćo i sestre u Kristu Isusu, šaljem vam iskreni blagoslov i veliki poljubac.

P.V.