Psovanje

Čuh se sada sa tetom I., zvala me bila prije jedno 4 mjeseca da se pomolimo za njezinog muža koji je, kako kaže, dobar čovjek, ali ima jednu manu, naime stalno psuje … pa bi ona da to Isus riješi!

I ja fino rekao da ona stavi ruke na njega i da ponavlja što ću govoriti, pa sam svezao Sotonu, otjerao đavla koji ga nagoni na psovanje i tražio Isusa da mu očisti usne, zahvalili i to je to!

He, he, he … možete zamisliti tu scenu kod njih, i muža nad kojim žena moli i tako svezuje Sotonu i izgoni zloduha, a tako nešto nikada nije vidio … no, evo ga, kaže sva sretna kako od tada ne psuje ali nimalo!!! J

Hvala Ti Isuse!