Lorens Novosel, apostol Isusa Krista

 

Snaga Božanske Riječi…

‘Evanđelje je SILA BOŽJA na soteria (Grčki = spasenje, izbavljenje, iscjeljenje) SVIMA KOJI VJERUJU…’ Rimljanima 1:16

‘… i ako su im Moje Riječi propovijedane učinak na njih je tako moćan da snaga Moje Riječi već ima blagotvoran učinak, i oni će biti iscijeljeni budući vjeruju (Luka 5:17; Psalam 107:20; Matej 8:16, 17).’ (BD 5966)

‘Vama je ništa doli potrebna vrloduboka vjera kako bi također postali fizički zdravi kroz snagu Moje Riječi…‘ (BD 7980)

Većina ljudi dolazi na Seminare ovakvog tipa u dobroj nadi kako će doživjeti neko čudo ali na žalost sa pogrešnom idejom da to čudo neće uključivati njihovu vlastitu ulogu ili napor, znači ‘obraćenje od mrtvih djela i vjeru u Riječ Božju uz odluku da će nastaviti živjeti u skladu sa Božjom Riječju’ (Hebrejima 6:1; Ivan 12:37-40; Luka 6:46-49)… i onda većina odlaze kući razočarani (Jer Gospod predviđa njihovu volju i onda ih pošteđuje goreg zla koje bi se dogodilo pri vraćanju na staro; Matej 12:43-45 + Ivan 12:37-40)… govoreći sebi i drugima: ‘Ah, nije bila Božja volja da se iscijelim… nadam se da će biti bolje drugi puta…’

Većina prisutnih također propušta uočiti kako se cijelo vrijeme nalazi sred najvećeg čuda od svih… naime, da im je Otac Nebeski Osobno govorio svo vrijeme dok se naučavala i propovijedala (citirala) Njegova Riječ… i da je svako čudo iscjeljenja ili izbavljenja koje su oni sebi zamišljali bilo dostupno na licu mjesta samo da su oni tu Riječ primali ne kao ljudsku već kao Božju te VJEROVALI u Nju i odlučili djelovati sukladno… tj. vjerovali da Otac Nebeski neće i NE MOŽE slagati (Titu 1:2) i time povući Riječ koju je jednom izgovorio (Psalam 89:34)!

Riječ Božja je isto kao da Bog Otac stoji pred nama vidljiv u Isusu Kristu i osobno nam se obraća SAD, tj. u onom trenutku kada tu Riječ slušamo ili čitamo… i ako bi mi Nju slušali u toj svjesnosti… i otvorili srce širom za Njega (Otkrovenje 3:20)… snaga Njegovog Duha prisutna u Riječi… bi izbavila i iscijelila naše duše… točno kako se navodi u Rimljanima 1:16!

No, na žalost, većina ljudi dolazi ‘samo’ biti iscijeljena i izbavljena… ali ne žele čuti Glas njihova Oca i poslušnošću toj Riječi pripremiti srce za Njegovo djelovanje u njima… što se pak ne slaže sa Biblijskim prikazom… naime, u Luki 5:1, 15 i 6:18 čitamo kako su ljudi dolazili kod Isusa na ‘Seminar’, br. 1. čuti Riječ, i tek onda br. 2. biti iscijeljeni! – ja vjerujem da bi i danas trebali pristupiti točno tim rasporedom.

Vjera naime dolazi slušanjem poruke o Kristu, tj. poruke Evanđelja o tome što je Bog Otac napravio za nas u Isusu Kristu na Križu i time što je Božja volja za naš problem (Rimljanima 10:17), i baš ta vjera nam je prijeko potrebna ako ćemo primiti (vidi recimo Marko 5:34; Matej 9:27-29; Luka 17:19 itd. itd.)i zadržati iscjeljenje ili izbavljenje (Matej 12:43-45).

***

Ako je Riječ koja se propovijeda Božja Riječ (1 Petrova 4:11), onda je sasvim logično kako Ona u Sebi sadržava Božju silu, budući je Ona izljev iz samog Boga, tj. On Sam (Ivan 1:1), a ako je to tako, tj. ako je doista u Njoj ‘Božanski Duh i Božanski Život’ (Ivan 6:63), ima li išta logičnije nego očekivati da će taj Duh Koji je za Sebe rekao kako je ‘Gospod naš Iscjelitelj’ (Izlazak 15:26), iscijeliti naše duše i tijela ako Mu mi VJEROM otvorimo naša srca i dopustimo da djeluje u nama?!

U King James prijevodu Izaije 10:27 čitamo kako će ‘pomazanje strgati jaram’, a Riječ jeste pomazana Božjim Duhom, upravo smo to iznad naveli, a bolest se u Riječi Božjoj naziva ‘jarmom’ ili ‘svezom Sotoninom’ (Luka 13:16), i prema tome, ako se doista propovijeda Božja Riječ, Isusova Riječ, to je Riječ koja ima silu (Luka 4:32) i Koja izgoni zloduhe i ozdravlja ljude (Matej 8:16) od tlačenja Sotone (Djela 10:38), i točno to je što pokazuje opetovana praksa… ne samo moja… ali pošteno je ako čovjek govori o sebi tj. kako se Riječ potvrđuje u njegovoj praksi! 🙂

***

Recimo, sada na Seminaru u Zagrebu… drugi dan je bio… ja sam osjetio kako me uhvatilo posebno pomazanje čim sam započeo govoriti… to bude prilično ‘opipljivo’… kao recimo kada bi sa normalne sobne temperature ušli u saunu… točno bi znali da je tamo veća temperatura nego vani …

Kasnije mi jedna žena došla reći kako je došla sa problemom vratne kralježnice… i bolovima tamo… i da joj je tijekom propovijedi i zahvaljivanja zbog Riječi (jer ja podučim ljude kako se postaviti u prijemčiv položaj za primiti i iskusiti snagu Riječi) osjetila kako joj iscjeliteljska sila (Luka 5:17) struji kralježnicom… i reče mi da više ne osjeća nikakve smetnje (ovakve se situacije stalno ponavljaju, recimo, isto su znali ljudi prijaviti na Seminaru glede artritisa)…

Onda je nastavila te mi je rekla kako je njezina prijateljica koja je sjedila pored nje… a ona je bila već na ranijem Seminaru i dolazila na našu molitvenu grupu… kako su joj se u jednom trenutku oči otvorile u duhovni svijet… i vidjela je Isusa kako stoji pored mene…

… to se pak nije prvi puta dogodilo… no ukazao se On ili ne nama vidljivo… ako ćemo vjerovati Njegovoj Riječi (Matej 28:20), On je cijelo vrijeme itekako prisutan (Matej 18:20)… a pogotovo dok se propovijeda Njegova Riječ (Marko 16:15)… Koju je On spreman potvrditi popratnim znacima i čudesima surađujući sa Svojima Vlastitima… kako jasno ukazuje Marko 16:20!

Ti ‘popratni znaci i čudesa’, također uključuju i izgonjenje zloduha iz ljudi kroz Riječ (Matej 8:16), tako da se na Seminarima skoro stalno događaju razna očitovanja prisutnih zloduha u čovjeku koji se protive izlasku iz ‘svoje kuće’ (Matej 12:43-45)… ta očitovanja variraju od iznenadnih proboja oštre boli… do mučnine i povraćanja… i na kraju do grčeva i drhtanja… Djela 8:4-8, 12 pokazuju takvu ‘aktivnost’ dok se propovijeda ‘Krist’ i ‘snaga Njegova Imena’!

***

Nedavno je na molitvenoj grupi u Splitu bila jedna divna žena… zanimljiva u svakom slučaju jer je pak već bila na nebu… naime klinički je bila umrla… i onda je bila 7 minuta zemaljski gledano sa Isusom Koji ju je dočekao… pokazavši joj divote Novog Jeruzalema te ju je uveo u mnoge tajne duhovnog svijeta… nakon čega se vratila… i sada živi služeći Kristu tako što pomaže bližnjima… uz pomoć anđela sa kojima ima živi i neprestani kontakt…

Ona je dakle nešto kasnila… propovijed je već počela… i kako sama kaže… imala je užasne bolove u koljenima gdje joj se reuma ugnjezdila… sjela se preko puta mene… ušla u sferu Riječi Božje… i nakon kraćeg vremena prijavila čudo iscjeljenja budući je sva bol trenutno nestala… drugi dan ujutro dok smo doručkovali… isto reče da nema nikakve boli… a ponovit ću, bol je bila intenzivna… i po njezinim riječima, ona se već molila da se makne… no nije uspjela.

Prema tome, dođite i nastavite dolaziti na Seminar ‘čuti Riječ Božju i biti iscijeljeni i izbavljeni’… otvorite vrata vašeg srca za Isusa Krista širom u vjeri (ne za mene, Lorensa, nego za Isusa i Božju Riječ!!)… i On Koji je iscjelitelj duše i tijela (Djela 9:34), On Koji se nije promijenio već preko 2000 godina (Hebrejima 13:8), sigurno neće razočarati vaša očekivanja! 🙂

U Ljubavi Isusa Krista…

                        Jedinog… Predivnog… i Najvećeg!

 ***

Postoje samo dva razloga zašto bolesni čovjek ne primi iscjeljenje, tj. ne ozdravi, jedan je taj što ne zna da mu iscjeljenje pripada, tj. da je UVIJEK volja našeg Boga Oca da mi, kao Njegova djeca, budemo zdravi ne samo u duši već i u tijelu, štoviše, da nam je Isus Krist već osigurao iscjeljenje tijela kroz Njegovu zastupničku žrtvu na Križu (Izaija 53:4, 6 + Psalam 103:3 + Matej 8:17 + 1 Petrova 2:24), i drugi, zato što on ne zna na koji način prisvojiti tj. ‘materijalizirati’ to iscjeljenje!

Proveo sam mnoge, mnoge sate nad Svetim Pismom, istražujući Istinu u svezi Božanskog iscjeljenja, i također mnoge i mnoge sate u molitvi i dubokom promišljanju, i sada mogu reći ovako javno i pred Isusom Kristom, da sam u stanju svakom istinskom tražitelju nedvojbeno ukazati iz Riječi Božje, i to tako da ne ostane ni jedan tračak sumnje, da ga Njegov Otac nebeski NIKADA ne želi vidjeti bolesnog, te da mu je tome u potvrdu osigurao ne jedno već mnoga sredstva kako to može i postići, naravno AKO on to hoće.

Isto tako, proveo sam 4 mjeseca ovog ljeta (2012) u čitanju, slušanju, dubokom promišljanju koje je uključivalo 80% mojeg budnog dijela dana, kao i u intenzivnoj molitvi, tražeći od svog Oca Nebeskog da mi otkrije na koji način se od Isusa Krista osigurani Božanski blagoslov iscjeljenja ‘spušta’ iz nade koja je u budućnosti u sadašnji trenutak (Hebrejima 11:1), i jednog popodneva mi je On to kroz Svoga Duha i otkrio … otkrio mi je ZAKON vjere koja prisvaja blagoslove… zbog čega neka Mu je sva slava, i čast i hvala sada i u vjeke vjekova…. posljedica čega je da sada znam u svoj Istini Svetog Pisma poučiti ljude na koji način ‘ispružiti ruke naše vjere’ te iz milosrdne Očeve ruke pre-UZETI uručeni Milosni Dar iscjeljenja.

Ovo ‘Sozo’ nastojanje je odgovor mojeg srca na Isusove Riječi iz Mateja 25:36, 40, ‘Oboljeh, i pohodiste Me kad ste pohodili jednog od ove Moje najmanje braće’!

 

Lorens Novosel, Apostol Isusa Krista

(Visited 942 times, 1 visits today)