A neka je žena bolovala od krvarenja..

Marko 5:

25 A neka je žena dvanaest godina bolovala od krvarenja,

26 mnogo pretrpjela od pustih liječnika, razdala sve svoje i ništa nije koristilo; štoviše, bivalo joj je sve gore.

27 Čuvši za Isusa, priđe mu…

 

No, mama je zadnjih 5-6 godina imala jako velike probleme sa hemeroidima (meni je to bilo poznato)… što će reći … to je toliko oticalo… krvarilo … i bilo bolno… da se bojala da nije kancerogeno i obavila je sve ozbiljnije preglede … nalazi nisu bili negativni … no doktori nisu imali riješenje … nisu joj ni neku dijetu propisali …

… ona se jadna sama mučila sa time … jer je već naučila što joj od hrane situaciju pogoršava …

U svakom slučaju … mi ne pričamo o poveremenom problemu … nego o stalnom problemu sa više ili manje čestim jako bolnim krizama…

Onda sam ja doznao po Putu da mi u Imenu Isusa Krista … u Čijem Imenu?!!! imamo vlast nad tijelom … tj. da možemo zahtijevati od tijela u Njegovo Ime štogod, i da će to Isus učiniti (molim meditaciju ovdje na stihove iz Ivana 14:12-14, naglasak na stih 14 koji nije molitva nego zahtjev, a kako to radi ukazano je u Djelima 3:6, 16!) … i onda sam se prilikom zadnje posjete pomolio za nju … i to nakon što je SVAKI DAN TIJEKOM 3 TJEDNA BILA U ŠKOLI VJERE … a premda je majčica već u školi duže vrijeme … i doživjela je iscjeljenja preko mene te poznaje principe vjere … ipak sam postupio prema mudrosti ukazanoj u Riječi, br. 1 što detaljnija poduka, pa onda 2 propovijed, i 3 iscjeljenje u Ime Isusa Krista!

Pomolili smo se točno zadnjeg dana pred moj odlazak ponovno na Misiju… i to prema uputama kako su ih u suradnji sa mnogim stručnjacima medicine složili Charles i Frances Hunter (oni su doktore pitali za proces oboljevanja, i gdje je problem u tijelu nakon što ono oboli, i onda su se nakon tog uvida odnosili prema tijelu kako sam iznad opisao u sili Duha Božjega!; super logika i ujedno utjelovljenje Riječi iz Izaije 19:23, 24 kad se razumije da je ‘Egipat’, pozitivno gledano, ‘nauka’, onda ‘Asirija’, racionalno shvaćanje, a ‘Izrael’, naš duhovni čovjek, ‘cesta’ je naravno upliv od strane Boga koji sve povezuje na pravilan način ili u skladu sa Božanskim Redom), pa kaže:

1. Lagano udarite obraze čovjeka kojem poslužujete (to je refleksivna zona debelog crijeva) i zapovjedite hemeroidima da budu iscjeljeni u Isusovo ime

2. Zapovjedite krvnim posudama da se skupe na normalnu veličinu i da funkcioniraju normalno.

3. Prekorite bol (tj. suprotstavite se boli u Ime Isusa Krista i zapovjedite joj da ode i da se ne vrati!)

4. ‘Produžite noge’ i napravite ‘Tretman karlice’ zapovjedajući živcima i mišićima da budu opušteni i normalni.

Nakon toga smo zahvalili Isusu Kristu, Ocu našemu… zagrlili se … i priča tu završava! Ako vjerujete da je molitva prošla, onda više nemate što oko toga razglabati! Kad vam to padne na pamet, samo zahvalite što je VEĆ učinjeno! (Marko 11:24)

I evo, baš maloprije pitam mamu, i ona kaže da nema više nikakve otekline, nikakvih krvarenja i nikakve boli …a prošli su mjeseci od tada … i još, neki dan sam baš pošteno stavio chilli papričice u umak za tijesto kojeg sam radio (pesto) … i nije imala nikakve reakcije … a inače bi joj na to posebno reagiralo … štoviše, uvjerena je da su joj glavni problemi i počeli (ja nisam no ona tako kaže) kad sam u jednom periodu života kuhao jako začinjenu hranu … tad sam ja stalno kuhao kad bi bio kod roditelja!

 

Ja baš volim Isusa!!  🙂 †

(Visited 136 times, 1 visits today)
Scroll to Top