Iscjeljenje žene koja je bila pogrbljena (Lk 13:10-17)

10 Jedne je subote naučavao u nekoj sinagogi.

11 Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti.

12 Kad je Isus opazi, dozva je i reče joj: “Ženo, oslobođena si svoje bolesti!”

13 I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga.

14 Nadstojnik sinagoge – ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio – govoraše mnoštvu: “Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotni!”

15 Odgovori mu Gospodar: “Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu?

16 Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju Sotona sveza evo osamnaest je već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotni?”

17 Na te Njegove riječi postidješe se svi protivnici Njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se On proslavio.

Ovdje bi prije svega htio skrenuti pažnju na to da je uzrok problema sa kičmom ove žene, jer ovdje se radi o takvoj vrsti problema, DUH BOLESTI! Ovo mnogima nije jasno premda Pismo to jasno i nedvojbeno ukazuje! Nadalje, ovo povlači sa sobom zaključak da je iza tog duha bolesti onaj koji je vladar takvih duhova, a to je Sotona, i stoga Pismo dalje kaže da je tu ženu Sotona svezao kroz tu bolest!
Zaključak je dakle da je bolest Sotonina sveza, tj. da nije od Boga našeg Oca već od Njegovog i našeg protivnika, jel’ me pratite ovdje?!
Jednom kada je to jasno, onda znamo sa kime i čime se borimo kad se suočimo sa iskrivljenom kičmom, pogotovo ako su iskrivljenja ozbiljnija, što se naziva skoliozom! Jednom kad znamo sa kime ili sa čime se borimo, onda treba vidjeti kako mi, ako smo vjernici, tj. ako smo istinski Kristovi sljedbenici, stojimo u odnosu na tog protivnika, i tu Pismo kaže jasno i glasno u Luki 9:1, ‘Dao Sam vam vlast (ili ‘autoritet’) nad SVIM ZLODUSIMA I DA LIJEČITE BOLESTI!’, he, he, he … ne znam kako u vašem dijelu Hrvatske ali kod mene to znači da su i iskrivljenja kičme uključena u to! Naravno, u istom je paketu i super važan za našu vlast nad Sotonom i zlodusima, i otud i bolestima koje oni uzrokuju, Luka 10:18, 19!!!

Ja sam moram sa radošću priznati, mislim da tu radost ukazuje Luka 10:17, da su mi baš nekako kičme poslušne kad položim na njih ruku u ime Isusa Krista, ili pak samo kad zapovjedim u tom presvetom Imenu da se isprave, jer mi i to možemo, znači, možemo odvažno zahtjevati nešto od našeg ili tuđeg tijela u ime Isusa Krista, i ako u to vjerujemo, tijelo mora poslušati ako se tome u nevjeri ne opire onaj nad kime se vrši intervencija! Ivan 14:14 dakle nije molitva već zahtjev, isti zahtjev kojeg je Petar uputio oduzetom čovjeku u Djelima 3:6! Obratite pažnju na to da Petar nije molio već je naložio ovome da ustane u ime Isusa Krista!
Dakle, prva metoda odnosa prema krivoj kičmi je sljedeća, ruka se položi u ime Isusa Krista i onda se slomije sveza Sotone snagom Duha Svetoga a po vlasti koju imamo nad njime u ime Isusa Krista, onda se otjera duha bolesti koji je uzrokovao iskrivljenje i zabrani mu se povratak, i kičmi se zapovjedi da se ispravi u ime Isusa Krista, tj. da zauzme svoju pravilnu poziciju i funkciju te da se osnaži, i naravno, na kraju se zahvali zbog iscjeljenja i oda se počast Njemu Koji JEDINI zaslužuje tu počast, Isusu Kristu!
Zanimljivo je to što se obično prije nego se i krene odvijati ovaj cijeli postupak kičma već ispravi još dok se ‘zagrijavam’, he, he, he … to vam je po meni ono kao kad u Pismu zlodusi počnu od straha vikati pred Isusom, ‘Isuse, jesi li nas došao mučiti prije vremena?!’ Matej 8:29

Kad sam našem F. položio ruku na grbicu koju je imao ispod atlasa na vratu … to je baš bilo spektakularno za pogledati … jer ne samo da mu je ta vidna grbica smjesta nestala pod rukom… već su se onako same njegove ruke koje su visile pored tijela počele podizati od dolje na desno i gore, dakle svaka od tijela nagore i prema van … kako se kičma ispravljala i pri tome i njegova ramena!

Isto se dogodilo i našoj D., ovaj puta je to bilo javno na Seminaru, koja je imala skoliozu na gornjem dijelu kičme …
Isto tako je super zanimljivo gledati kako se vodoravno ispružene ruke, koje u slučaju krive kičme budu neravne, znači jedna kraća a druga duža, utječu preteći jedna drugu dok se po sili Duha Božjega kičma ispravlja. To imamo i na video snimci kad je našeg F. ispravljalo na zapovijed čija je kičma bila u obliku slova ‘s’ (to je bila druga intervencija, jedna od grbe, ona gore, a ova od ‘s’ iskrivljenja). Dakle, bez polaganja ruku, bez dodira, na zapovijed u ime Isusa Krista, kičma mora poslušati i ispraviti se … na van se to vidi tako da prvo jedna ispružena ruka ‘raste’ i prešiša drugu, pa onda druga opet prešiša ovu, i na kraju se skroz poravnaju kako je kičma bila ispravljena!

He, he, he, trebate vidjeti izraze na licu prisutnih ako im je to prvi puta da gledaju tako nešto! Isus!

Sljedeći je zahvat na kralješcima … naša je L. posjećivala u Splitu kiropraktičara mislim 2 tjedna, i on je uzimao 300 kn po tretmanu, tj. štimanju tih njezinih kralježnjaka… kad se vratila doma… vratili su se i kralježnjaci na svoje ‘staro’ mjesto …

Ja sam u ime Isusa Krista položio ruke na njezine karlične kosti … i zapovjedio namještanje lumbalnog dijela kralježnice, to je gdje je problem bio, a odnosi se na donjih 5 najvećih kralježnjaka, i sad kaže ona meni sva uzbuđena, ‘Jel čuješ?!! Jel čuješ kako krcka?!’, mislila je kako se kralježnjaci vraćaju na svoje PRAVO mjesto, ja rekoh, ‘Čuj, ne čujem kako krcka, ali vidim kako ti cice rastu!!‘, jer kako smo već rekli gore kod F., kad kičmu ispravlja onda se čovjek automatski počne ispravljati i istezati u normalnu poziciju, ramena idu nazad a grudi naprijed!

Mislim da će ovo biti dosta da bi se prikazala problematika … bilo je još dosta drugih slučajeva ove prirode sad na zadnjoj Misiji … no svaki taj slučaj ulazi u jednu od ove tri upravo opisane kategorije!

I sad pita mene susjeda koja živi u Švedskoj a inače je ne-vjernik, i ima problema sa kičmom, ‘A jel’ mora to biti u ime Isusa Krista?!’, a ja joj kažem, ‘Čuj, probaj u ime predsjednika Švedske, pa ćeš mi reći kako radi!’ (ništa naravno protiv predsjednika Švedske, ili njihovog kralja, to je samo bila ilustracija poente koju sam joj želio dati, a čini se nužno iskoristiti kao primjer nekog tko na Zemlji ima kakvu-takvu vlast ili ugled)

(Visited 125 times, 1 visits today)