Kako je Isus držao ‘Seminar’ u Svoje vrijeme?!…

Luka 6:

17 Isus siđe s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo Njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja tirskog i sidonskog

18 nagrnuše da Ga SLUŠAJU i da OZDRAVE od svojih bolesti.

 

Ovdje bi sa pravom mogli reći da je Isus držao ‘Seminar o iscjeljenju’ :); isto je i danas kad čovjek drži Seminar, ljudi često tako u potrazi za ozdravljenjem dolaze iz udaljenih krajeva … znate, nikome vam se ne živi u bolesti i boli i čovjek je spreman putovati i na kraj svijeta ako čuje da se negdje pojavio Božji Čovjek kojem Bog uslišava molitve!

Na Seminar u Splitu je recimo dolazio svakog dana kad nije morao raditi, znači 6 od 9 dana, jedan brat vjernik iz Ploča … to je prilična udaljenost … onda je svakog dana dolazila cijela jedna ekipa iz Sinja … koji su izvrsno primali i na kraju se svi maestralno obratili ka Kristu od dotadašnjih lažnih nauka u kojima su bili; jedna baka od 74 godine je dolazila svakog dana sa Kozjaka, brda iznad Solina … i to jedna posebna baka kako ima otvorene oči na duhovan svijet … pa, prema njezinoj priči, često vidi Isusa i razgovara sa Njime … ta baka bi me onako bila uhvatila za ruku kada bi se pozdravljali, i onda me gleda dok mi nježno prolazi preko podlaktice te kaže: ‘E vidi, ovako mene Isus miluje!’ Isto tako me gledala pa kaže sva razveseljena nakon predavanja: ‘A jé ti Bog dâ!’ U svakom slučaju, bude zanimljivih zgoda i mogu vam reći svima da je pravo uživanje služiti u Vinogradu Gospodnjem! 🙂 †

Svaki dan je dolazila iz Sinja također jedna baka od 78 godina … ona je dolazila jutrom na prvo predavanje od 10.00h … i često bi se bilo dogodilo da bi se sreli kad bi se ja vraćao prema prostoru za Seminar nakon svojeg ‘sata nasamo sa Isusom’ da bi je sreo kako odlučno korača… onda bi je zagrlio i tako bi mi hodali zajedno prema gore … i pričali … bila je sva oduševljena sa onime što je čula i naučila … a ne radi se o nekome tko se prvi puta susreće sa Isusom već o predanoj ženi vjernici iz Katoličke crkve; ovako je njezina kćer koja živi u inozemstvu izvjestila tijekom Seminara prema onome što je čula od nje:

DRAGI LORENS, PRATIM SVE ŠTO SE DOLJE ODVIJA, KAKO SE SPUŠTA SILA DUHA SVETOGA I KAKO ONA DJELUJE……TAKO DA IMAM OSJEĆAJ KAO DA SAM MEĐU VAMA I KAO DA SUDJELUJEM DIREKTNO U GRUPI GDJE TI IZGOVARAŠ RIJEČ A JA SLUŠAM…………..MAMA JE ODUŠEVLJENA PA JE ZOVEM SVAKI DAN ,KAKO JE ONA PRIMILA……..JA JE NISAM NIKAD VIDJELA TAKO SRETNU !!! JOJ KAD MI JE REKLA PA JA SAM OVO SVE ZNALA ALI NISAM ZNALA KAKO DA RADIM I MOLIM ISUSA I LORENS MI JE DAO KLJUČ I JA SAM GA UZELA I OTKLJUČALA…..A TEK SESTRA….

Taj ‘ključ’ je ‘ključ od riznice Božanskih blagoslova’, tj. ‘tajna’ kako od Boga Oca u Kristu osigurane blagoslove (Efežanima 1:3) materijalizirati SAD u našem životu (Marko 11:22-24) o čemu je bilo riječi dva dana prije dolaska pod Križ i završne molitve …

Baki je sve stvarno krasno sjelo … i još dok smo tako hodali tijekom Seminara mi je rekla kako je problem kojeg je imala sa tlakom bio riješen … a tužila se na koljeno koje joj nije bilo dobro i koje ju je boljelo pa je rekla da će na molitvi na kraju tražiti iscjeljenje od toga! Čuo sam se sad evo mjesec i pol dana nakon Seminara sa njezinom kćerkom i kaže ‘kako joj je koljeno super’, tj. da je primila iscjeljenje! Na njoj se baš vidjelo da je predana i da joj je samo malo nedostajalo do uspjeha, slava Isusu Jedinome, sada i za vjeke vjekova!

…I ozdravljali su oni koje su mučili nečisti dusi.

            Dvije stvari mi se čine ovdje nužne za spomenuti, prva je na koji način ja osobno pravim razliku između ‘nečistih’ i ‘zlih’ duhova, dakle prvi, tj. ‘nečisti’ su duše umrlih ljudi koje su radi svojih strasti iz svijeta sada privučene istim strastima u tijelu nekog čovjeka na Zemlji i onda ih kroz njega zadovoljavaju, recimo pušenje, alkohol; te duše nisu svjesne da one više nisu u tijelu, tj. da su umrli, i onda se dakle taj kontakt odvija nesvjesno za obadvije strane; s druge strane ‘zli’ duhovi ili ‘demoni’ jesu svjesni toga da se nalaze u tijelu čovjeka u svijetu i njihovo je nastojanje svjesno usmjereno ka tome da unište čovjeka!

Druga stvar je opće neznanje u ljudi koji nisu pravilno podučeni i time ne žive u svjesnosti da se iza svih tih neugodnih bolesti ili pak navika kriju živa duhovna bića kojima su oni, na ovaj ili onaj način, otvorili prolaz u njihovu životnu sferu! Sveto Pismo je prepuno događaja koji to potvrđuju, no ono što je sveobuhvatni pregled svih zbivanja jeste izvještaj iz Djela Apostolskih 10:37, 38 gdje čitamo:

‘Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, Njega Koji je, jer Bog bijaše s Njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.”

Ako se obrati onda pažnja na ljude koje je Isus ozdravljao, vidjeli bi da je on njih ozdravljao od svake vrste bolesti i nemoći, i onda je u dobrom broju slučajeva još i naglašeno da je On najprije morao iz tog bolesnika izbaciti zloduha ako će ovaj biti ozdravljen! Ovo pišem jer sam uvjeren da bi već svjesnost o ovome u ljudi potakla nastojanje da se oslobode od nepoželjnih ‘stanara’, dok u slučaju da se bolesti i nemoći i navike smatraju kao čisto prirodno stanje stvari, to nastojanje obično biva neodlučno ili pak skroz izostane. E.Swedenborg ovako izvještava sa lica mjesta:

‘Svi koji su u paklu su uzročnici bolesti, iako različitih, iz razloga da su svi paklovi ispunjeni zlim žudnjama i apetitima, i stoga su antagonistični nebeskim stvarima; zbog toga vrše suprotan utjecaj na čovjeka. Nebo, što je Veliki Nebeski Čovjek, održava sve stvari među-povezanima i drži ih u sigurnosti; pakao, pošto ima suprotne namjere, je uništavajući za sve stvari i postavlja ih u neslogu jedne sa drugima. Posljedično tome, ako su oni u paklu dovedeni u kontakt sa čovjekom oni donose bolest i na kraju smrt. Ali njima nije dozvoljeno ući/utjecati u stvarne čvrste dijelove čovjekova tijela, niti u dijelove koji čine njegove unutarnje organe ili njegove druge organe i udove, već samo u njegove zle požude i lažne ideje. Jedino kada se čovjek razboli oni prodru dalje u (ili ‘utječu u’) vrste nečistoće koje su suština (ili ‘koje pripadaju’) bolesti. Jer, kako je bilo rečeno ranije, ništa se nikad ne dogodi sa čovjekom ukoliko uzrok također ne postoji u duhovnom svijetu. Ako bi prirodni dio čovjekovog bića bio odvojen od duhovnog dijela on bi bio odvojen od cijelog uzroka od kojeg ima svoje biće (ili ‘od svog uzroka postojanja’) i tako od svega što donosi život. Pa ipak, ovo ne čini nemogućim da se čovjek izliječi prirodnim lijekovima (ili ‘ovo ne spriječava čovjeka da se izliječi prirodnim putem’), jer Gospodnja providnost radi/djeluje u suradnji sa takvim sredstvima. Da je to tako mi je bilo dano na znanje putem mnogih iskustava, i to u toliko puno situacija i tolikom vremenskom trajanju da mi nije preostalo nikakve sumnje. Jer zli duhovi iz takvih mjesta su bili dovedeni u kontakt sa mnom često i u dužim vremenskim periodima; i u skladu sa njihovim prisustvom oni su uvodili osjećaje boli, i također bolesti. Bilo mi je ukazano gdje su ti duhovi, i kakvi su bili, i bilo mi je također rečeno odakle dolaze.’

E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 5713’

 

Sigurno bi pomoglo vjernicima kada bi češće razmislili o Pavlovim riječima iz Efežana 6:12, koje čitaju:

‘Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.’

***

No, tekst iznad kaže kako su ‘ozdravljali oni koje su MUČILI nečisti dusi’, stoga bi dao jedan takav primjer sada iz Zadra gdje je na Seminar svakog dana dolazila ‘da me čuje’ jedna žena, majka od brata u Kristu sa kojom sam se već bio upoznao i koja je bila na dva druženja Ekipice u Zadru. Nju je nečisti duh pušenja mučio i to već 40 godina, i jeste se ona pokušavala od njega osloboditi, ali bezuspješno …

            Naglasio sam kako je ona dolazila da čuje poruku Evanđelja, jer na žalost ima ljudi koji ne dolaze čuti Poruku Kristovu već samo ozdraviti od svojih bolesti, a to je onda skoro nemoguće budući ‘vjera koja je potrebna za primiti iscjeljenje dolazi SLUŠANJEM, a slušanje po Poruci Kristovoj’ (Rimljanima 10:17)… i prema tome ona je bila svakog dana na Seminaru i bila je jako pažljiva i širom otvorena srca … vidjelo se to jer su joj suze često curile niz lice, a i rekla mi je i osjetio sam kad bi se bili vidjeli u međuvremenu … no kad je došlo do ‘besjede o Križu’ (Izaija 53!!!), koja ‘jeste sila Božja na izbavljenje, spasenje i iscjeljenje (Sozo) svakome tko povjeruje’ prema Rimljanima 1:16 i 1 Korinćanima 2:4, 5, nju je ‘probilo’ tj. ‘izbilo’ je nečistog duha… vidio sam kako joj je cijela duša bila uzdrhtala i jako je plakala … ja sam znao o čem se radi jer sam znao i nju i njezin problem a znao sam i poruku koju sam propovijedao te silu te Riječi (Matej 8:16, 17) … znao sam da je oslobođenje bilo posrijedi!

            Posljedica tog oslobođenja jeste bio novi upliv snage od Boga nakon čega je odmah usljedila čvrsta odluka volje i prekid pušenja … to je bez oslobođenja onda teže jer je volja oslabljena prisustvom tj. žudnjama drugog bića… i evo, ona je od tada u pobjedi… presretna i ispunjena Duhom na jedan novi i puniji način … puna zahvalnosti i Ljubavi … i sva u suzama mi je opet pričala kad smo se čuli preko telefona o tome koliko joj je bilo potrebno doći na Seminar … koliko je puno dobila kad je dobila ‘ključ’ … i kako joj ne pada na pamet nikad više se vratiti u stari porok i grijeh… štoviše, reče mi, sad drugima propovijeda da je moguće osloboditi se toga poroka! Slava Isusu! 🙂

 Njezin sin je ovako opisivao te njezine promjene tijekom i nakon Seminara:

‘Na kraju mi je rekla da se osjećala kao da imaš sve sastojke za kolač a nemaš recept. Sad pravi “kolače” non stop, prestala je pušiti, svima govori o Isusu, da ‘TO’ radi.

***

Da se nadovežem na iznad rečeno o utjecaju duhova na naše tijelo u svakom ‘neugodnom’ pogledu, npr., kada nas boli glava jedva da itko razumije da je to također utjecaj duhova utjecaju kojih se čovjek izložio recimo, ali ne isključivo, zbog ovog ili onog pogrešnog razmišljanja, o čemu E.Swedenborg izvještava u svom ‘Duhovnom dnevniku – 4087, 4088’ gdje kaže kako zajednice u duhovnom svijetu utječu u čovjeka sa njihovim razmišljanjem i u slučaju da je to razmišljanje pogrešno tj. nestvarno (fantasy), posljedica je da čovjek osjeća tupu bol u glavi; problem je što ljudi nemaju nikakvog pojma da oni sve misli primaju iz vani i da to ovisi o tome na kojoj im je duhovnoj frekvenciji srce (Knjižica br. 24 govori o ‘procesu razmišljanja’ i ‘primanju misli’)!

Evo i ovaj tekst iz Duhovnog Dnevnika – 4855 također ukazuje na isti problem:

‘Oni (duhovi) koji su obraćali pažnju na svete stvari, i također ih priznali na jedan izvanjski način, to jest, nisu dvojbili u svezi njih, a ipak nisu živjeli Kršćanski život, nego su živjeli u mržnji i tome sličnom – kada dođu k čovjeku, oni proizvode bol u glavi, čak u samim kostima lubanje, i bol ramena, ili ruke. Neki od njih, koji su bili takve prirode, i koji su također priznali Gospoda Isusa Krista, su bili sa mnom. Oni su prodrli toliko duboko čak do kostiju lubanje i uzrokovali tamo bol, a uz to je još ruka postala tako malaksala u laktu da sam je jedva mogao savinuti. Takvog su karaktera oni koji su u životu štovanja (piety), a ne istovremeno u životu dobročinstva. U takvom su životu mnogi koji se smatraju za Kršćane.’

Princip kojeg čovjek treba razumjeti jeste da on sam otvara prostor za kontakt sa duhovima, i da mu bivaju pridruženi duhovi koji su podudarne kvalitete njegovoj, tj. čija kvaliteta osjećaja i misli, htijenja i razmišljanja jeste podudarna.

E sad, bio je u Splitu jedan mladi čovjek na Seminaru koji mi je prvog dana nakon uvodnog predavanja prišao i rekao kako ga je danima već boljela glava i da je došao na Seminar sa tom boli, i da je onda dok je slušao predavanje ta bol vrlo brzo nestala! To je pak zbog ničeg drugog nego zbog toga što su se duhovi oko njega makli koji su uzrokovali bol kako je u um došla jasnoća posredstvom svjetlosti iz Riječi Božje! Swedenborg završava svoje izvješće iz br. 4088 dodajući da ‘kada je bio oslobođen te nejasnoće u razmišljanju’, što je isto kao reći da je bio prosvjetljen, ‘da je bol odmah bila raspršena’.

Ista mi je osoba rekla kako je tik pred Seminar sanjao san i da mu je došao Isus te rekao, ‘Ovako kako Me vidiš, tako izgledam!’, i onda je došao na Seminar, i kaže, vidi mene i skoro sasvim isti lik kao u snu! Na kraju je zaključio: ‘To je za mene jako znakovito!’ 🙂

U Splitu je pak bio jedan čovjek koji je, meni to nije rekao no rekao je nekolicini drugih, isto tako već prvog dana uvodnog predavanja doživio iscjeljenje od bolova u kičmi. Nakon Seminara je zadržao istu ispovijed i rekao je da je ‘on uvjeren kako je primio iscjeljenje’…

E.Swedenborg ovako izvještava u svezi tih bolova u br. 4658-4659 svog Duhovnog Dnevnika:

 

DA, BAŠ KAO ŠTO LICEMJERI POBUĐUJU BOLOVE ZUBA, TAKO DRUGI DUHOVI POBUĐUJU DRUGE BOLOVE TIJELA PODUDARNO (NJIHOVOM VLASTITOM KARAKTERU).

Tamo je bio duh, koji je, samo što mi se približio, tako mučio (racked) moje tijelo jakim trzajima/iskrivljavanjima (by wrenching), da sam bio kao potrgan na komadiće. To je bio sasvim poseban vid trzanja/iskrivljavanja, priroda kojeg meni nije bila očigledna. Tamo su bili duhovi koji su pobuđivali najstrašniji bol u kičmi, oko ‘caude equine’ (ovo se odnosi na snop živaca u korijenu kičme, znači gdje je trtica, koji među ostalim kontroliraju pokrete nogu), tako da kada bi se to dogodilo, bio sam skoro nadvladan.

***

Jednu bi stvar još htio ovdje napomenuti a tiče se ovog ‘Seminara’ kojeg je Isus držao, naime, On nije samo ostao na tome da ljude iscjeljuje, nego im je dao NAKON TOGA najvažniju poduku za život, a ja sam baš nekako obratio pažnju što to On, Koji zna bolje od svih nas, ostavlja kao uputu za one koji su bili iscjeljeni, pa kaže, i dalje Luka 6:

27 “Nego, velim vama koji slušate:

(Dakle, onima koji su imali uho da čuju, Isus je dao sljedeće upute, i ja mislim da bi na njih morao obratiti pažnju svaki čovjek ako misli ZADRŽATI svoje iscjeljenje, jer kako sam više puta rekao, bolest nije ništa drugo nego kršenje reda Božanske Ljubavi radi čega se čovjek odvaja od Božje zaštite i postavlja pod utjecaj zlih sila, i stoga ako čovjek hoće zadržati ili dovesti do kompletiranja svoje iscjeljenje, on treba ostati unutar Evanđelja Ljubavi kojeg je ovdje Isus izložio!)

Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima,

28 blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju.”

29 “Onomu tko te udari po jednom obrazu pruži i drugi, i onomu tko ti otima gornju haljinu ne krati ni donje.

30 Svakomu tko od tebe ište daji, a od onoga tko tvoje otima ne potražuj.”

31 “I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima.”

32 “Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uzdarje? Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje.

33 Jednako tako, ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kakvo li vam uzdarje? I grešnici to isto čine.

34 Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdarje? I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati.”

35 “Nego, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte ne nadajuć se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima.”

36 “Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.”

37 “Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se.

38 Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.”

39 A kaza im i prispodobu: “Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti?

40 Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj.”

41 “Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?

42 Kako možeš kazati bratu svomu: ‘Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku’, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu.”

43 “Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom.

44 Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga.”

45 “Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore.”

46 “Što me zovete ‘Gospodaru, Gospodaru!’, a ne činite što zapovijedam?

47 Tko god dolazi k meni te sluša moje riječi i vrši ih, pokazat ću vam kome je sličan:

48 sličan je čovjeku koji gradi kuću pa iskopa u dubinu i postavi temelj na kamen. A kad bude poplava, nahrupi bujica na tu kuću, ali je ne može uzdrmati jer je dobro sagrađena.

49 A koji čuje i ne izvrši, sličan je čovjeku koji sagradi kuću na tlu bez temelja; nahrupi na nju bujica i umah se sruši te bude od te kuće razvalina velika.”

I onda Isus zaključuje, govoreći kako:

1. Oni koji ne vrše ove Njegove upute ne mogu sebe zvati Kršćanima, jer su to onda oni koji Ga slave na usnama ali su im srca daleko od njega, Izaija 29:13 + Marko 7:6!

2. Ako budu samo slušali, a ne vršili što On govori, ti ljudi samo zavaravaju sebe (Jakovljeva 1:22), i njihova kuća života, ovdje zdravlje, će se samo urušiti pri prvom naletu neprijatelja!

 

Svima dakle preporučam čitati i ŽIVJETI (Matej 5:19, 20) Knjižice ‘Evanđelje Ljubavi – 1-3′, jer poruka Evanđelja je prije svega poruka Ljubavi Božje koja je na djelu pokazana u Isusu Kristu (1 Ivanova 3:16 + 4:9-12)! Tek ako živimo u takvoj Ljubavi, Bog Koji je Ljubav (1 Ivanova 4:8), može ući u nas i prebivati u nama (1 Ivanova 4:16), i mi onda kroz Njega možemo i moramo biti jači od Njegovog i našeg najvećeg neprijatelja, Sotone (1 Ivanova 4:4)!

(Visited 85 times, 1 visits today)