On izagna duhove Riječju… (Mt.8:16-17)

16 A uvečer Mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove Riječju i sve bolesnike ozdravi
17 da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese.

U Pavlovoj Poslanici Rimljanima 1:16 čitamo ‘Evanđelje je sila Božja na soteria (Grčki, spasenje, izbavljene, iscjeljenje) svima koji vjeruju!’

U Psalmu 107:20 čitamo, ‘On posla Svoju Riječ, i ISCJELI ih!’

U Ivanu 6:63 Isus kaže, ‘Riječi koje vam govorim Duh su i život!’, a u Luki 5:17 čitamo: ‘Dok je (Isus) propovijedao bila je prisutna tamo sila Gospodnja da iscjeljuje!’

Sve ovo govori kako je u Riječi Božjoj prisutan Božji Duh, i kako taj Duh, jednom kada dođe u kontakt sa voljnim srcem, ima moć iz duše otjerati one duhove koji na nju utječu na štetan način… jednom kada se to dogodi … već zavisno o samoj kvaliteti duha i posljedičnog problema ili očitovanja, događa se bilo izbavljenje, bilo spasenje bilo iscjeljenje … i to sve sam ja posvjedočio više puta tijekom svojih propovijedi bilo na Seminarima bilo na manjim molitvenim grupama.

Očitovanja koja su najčešća jesu mučnine na povraćanje, glavobolje ili drugi iznenadni oštri bolovi u nekim dijelovima tijela, vrtoglavice i nekad čak gubitak svijesti i osjećaja za prostor … tj. osoba ne zna gdje se nalazi, kao da joj je netko izvadio neki dio racionalnog uma … rijetko su to bili vriskovi ili neke agresivnije tjelesne kretnje poput uzdrhtavanja cijelog tijela recimo ili odbacivanja kao kada bi nekoga udarila neka nevidljiva sila pa bi ga odbacila unazad!

***

Ovdje bi izdvojio dva slučaja koja mi se čine ilustrativna za ovaj način Božanskog djelovanja, jer uzmite u obzir, ako ja govorim u svjesnosti da govorim Riječ Božju (1 Petrova 4:11), a govorim, i ako govorim u ime Isusa Krista, a pogotovo ako direktno čitam ili citiram Riječ, onda je to što izlazi iz mene Božja Riječ, ili sam Bog (Ivan 1:1-4), i to onda mora očitovati svoju silu u onima koji slušaju, pogotovo ako su blagonaklona srca i ako su ljubitelji Istine!

Dakle na jednom je Seminaru bila prisutna jedna mlada žena za koju sam vidio kako uvijek pomno prati i kako zapisuje što joj se čini važno … primjetio sam također da je u jednom trenutku prvog dana počela plakati … no to je bilo sve što sam zamjetio od nje do posljednjeg dana kada mi je došla i priznala da je već prvog dana doživjela oslobođenje, da je slušajući Riječ ili poruku Evanđelja, jer o tome se radi, o Radosnoj Vijesti o onome što je Isus Krist napravio za nas na Križu, što je poruka koja je ovjerena od Boga i koju će On potvrditi sa popratnim znacima i čudesima prema Marku 16:20, dakle rekla je da dok je slušala da je nešto sišlo na nju, fizički je to osjetila, i da su okovi koji su je držali u ropstvu godinama jednostavno spali sa nje, riječ je o duhovnim okovima no njihovo spadanje je osjetila fizički, pri čemu je koristila jako slikovit prikaz objašnjavajući i rukama i nogama kako je to izgledalo! Okovi koji su spali s nje su bili okovi dugih i teških ovisnosti o alkoholu i tabletama! Sada je prošlo od tada već 6 mjeseci ona od tog dana nije ni u jednom pogledu nikako uzela bilo koji opijat! Skroz oslobođena, slava Isusu!

Još je dodala da je u istom trenutku sve ono što je u njoj bilo negativno, i mržnja i porok, bilo preokrenuto u Ljubav!

Ona će napisati i svjedočanstvo tako da će biti dostupni i detalji … no mislim da ovo otprilike objašnjava ono što je rečeno iznad u citatu iz Mateja 8:16, 17!

Još mi se čini važnim reći da je ona vapila za pomoći, da je davala pokore i odlazila na mise, da je tražila aktivno pomoć u knjigama i od ljudi, čitala je Pismo … no oslobođenja nije bila našla i situacija je bila sve gora i gora … do te mjere da je bila počela razmišljati o samoubojstvu!

***

Na jednom drugom Seminaru pak, opet je slučaj bio znakovit, dakle primjetio sam tu mladu ženu koja je sjedila u zadnjem redu, i mislim da sam je tog drugog dana Seminara kad je na ‘programu’ baš Besjeda o Križu, ili Radosna Vijest, zamjetio kao namjračnije lice tamo … baš je iskakala po tom pitanju!

Kasnije je rekla kako je došla na nagovor prijatelja iz njene Crkve, koji inače dolazi na naša molitvena okupljanja, i kako je bila puna otpora, no reče da nikad u životu nije vidjela da iz nekoga tako ‘frca’ Krist tako da se nije mogla načuditi tome što se to događa! 

U svakom slučaju, jeste se ‘dimilo’ tog dana … ja JESAM osjećao posebno pomazanje na sebi, i negdje pred kraj večeri, znači negdje recimo nakon sat vremena i 45 minuta ta je mlada žena naglo ustala i izašla vani!

Kasnije sam dobio obavijest kako je najprije osjetila mučninu, pa onda nakon toga kako je nešto i fizički izašlo iz nje … tj. ‘kako je mogla osjetiti kako je nešto izašlo iz nje’ (dobio sam dojam po priči kao da je kroz usta izašlo)

Ona je onda opet došla četvrtog dana, kad je nanovo Križ na tapeti … tj. dolazak pod Križ… i tad je pak izgledala kao potpuno druga osoba … lice opušteno … nasmijano … okice sjajne … baš vidna promjena!

No glavna je promjena nastala u tome što su se vrata njezinog uma otključala i ja sam zamjetio prilikom naših kasnijih druženja i sada tijekom naše redovne komunikacije da je ona u stanju primati Istine koje inače ostali pripadnici njezine zajednice uopće nisu u stanju primiti …

Od tada na ovamo … ona je za razliku od ranijih skoro 10 godina ‘skapavanja’ u zajednici tj. osjetnog zastoja po pitanju duhovnog napredovanja… koji je bio razlog da je baš pred Seminar očajno vapila Bogu da joj pomogne izaći iz toga … ona je sada u vrlo kratko vrijeme katapultirana u Ljubav-nu orbitu … upoznala je Isusa Krista za kojeg nikad nije čula … On ju je oduševio … zaljubila se i može se sa potpunim pravom reći da je doslovno preporođena!

Sve to ne bi bilo moguće da zloduh ili zlodusi koji su joj zarobljavali um nisu bili otjerani silom Božje Riječi koju sadržava poruka o Križu, koja JESTE sila Božja na izbavljenje i spasenje i iscjeljenje svima koji vjeruju! Slava Isusu sad i za vijeke vjekova!

(Visited 119 times, 1 visits today)
Scroll to Top