Trudnoća (neplodnost)

‘U tvojoj zemlji neće biti ni jedne nerotkinje i ni jedne koja pobacuje…’

Sad tijekom Seminara u Splitu (Studeni 2013) nazvala me XXX te ispričala kako se čula sa svojom prijateljicom u Americi koja joj je priznala kako već godinu dana ona i muž čine SVE kako bi ona zatrudnjela, ali bezuspješno… kad ovdje kažemo ‘SVE’ to znači doista ‘SVE’ budući su oni jako imućni …

Ona joj je nakon toga ispričala novosti iz svog života … i kako se obratila i koliko joj se život promijenio od kako je došla na Svjetlo Čiste Istine … i pričala je za mene i ono čime se bavim … prijateljica je pak rekla kako su i ‘to’ probali, dakle ‘vjeru’ … tj. odlazili su na molitvene grupe i također su se molili nad njima … isto bezuspješno!

Ja sam XXX preko telefona dao upute za nju i to na koji način bi ona trebala pristupiti problemu … što je uključivalo svjesnost o tome što se događa tijekom trudnoće … jer to znanje inače ljudi nemaju a važno je… a ona mi je rekla da bi ona najrađe da ja to njoj zapišem i pošaljem… pa ću ovdje ubaciti cijeli tekst kojeg sam joj napisao.

Izlazak 23:

24 Nemoj se klanjati njihovim idolima niti im iskazuj štovanje; ne postupaj kako oni rade nego njihove idole poruši i stupove im porazbijaj.

25 Služi JEDINO Gospodu, Bogu svome, pa ću blagoslivati tvoj kruh i tvoju vodu i uklanjati od tebe bolest.

26 U tvojoj zemlji neće biti ni jedne nerotkinje i ni jedne koja pobacuje; ja ću učiniti punim broj tvojih dana.

Bok XY 🙂 , evo me XXX zamolila da ti ukratko zapišem što sam joj rekao na telefon kad mi je rekla za tebe, dakle:

Ako čovjek traži pomoć od svog Boga i Oca, Koji je uz to Svemoguć i NIŠTA MU NIJE NEMOGUĆE (Jeremija 32:27), On treba k Njemu doći u skladu sa Njegovim Božanskim Redom, tj., ako je u životu ispao iz tog Reda, on se najprije treba vratiti u taj Red budući su negativne stvari koje mu se događaju ništa drugo nego posljedica Njegovog ispadanja iz Reda i za svrhu imaju povratiti ga u Red!

Jedan primjer je od strane Isusa naveden u ovom Otkrovenju:

Utjecaj duhova za vrijeme stvaranja ljudskog bića…

1. Što se tiče čovjekova bića, njegove duše i duha, tu vam je rečeno toliko da takoreći znate već skoro većinu u svezi sa cijelim čovjekovim bićem; isto tako vam je i rađanje već predstavljeno na najrazličitije načine. Pored toga preostaje još samo približiti vam utjecaj duhova na stvaranje čovjeka.

2. Što se tiče materijalnog stvaranja postoji jako mala ili nikakva razlika između rađanja ljudskog bića i životinje; razlika postoji više u unutrašnjosti.

3. Naravno da duša mora biti kompletna već prije oplodnje, što znači, ona mora ujedinjavati sve gradivne specifične sastavnice. To znači da mora ujediniti sve takve suštinske specifične sastavnice koje su raspršene kroz cijeli svemir, a one joj moraju biti dostavljene sa svih strana.

4. Takav jedan kompletni konglomerat suštinskih sastavnica tada je već duša; jedino što su te sastavnice u njoj međusobno kaotično izmješane da se svakako može reći: duša je prije oplodnje jedan splet, takozvani gordijski čvor, koji mora prvo biti otpleten kako bi dobio oblik. Taj rasplet započinje sa činom oplodnje, jer tamo se taj duševni čvor postavlja u majčinu utrobu i ovija.

5. Unutar te ovojnice se inteligencije koje se podudaraju jedna sa drugom započinju približavati i međusobno hvatati. Duhovi im osiguravaju svjetlo u njihovoj ovojnici tako da mogu izvršiti ovaj zadatak. Suštinske specifične inteligencije prepoznaju jedna drugu na ovom svjetlu, razvrstavaju se, obuhvaćaju i sjedinjuju. Sve ovo se događa na prisilan zahtjev volje tih duhova, kojima je povjereno nadgledavanje. Ti duhovi su ono što bi vi nazvali ‘duhovi zaštitnici’. Anđeli i viši anđeli će također vršiti svoj utjecaj. Svako ljudsko biće ima bar tri duha čuvara, dva anđela i jednog visokog anđela; a iznad njih stoji Sedmi, Kojeg dobro poznajete.

6. Od trenutka stvaranja, ti se duhovi čuvari i anđeli postavljaju (organiziraju) oko nove duše, te se neprestano brinu da se njezin razvoj odvija u skladu sa redom.

7. Jednom kada je duša, u svojoj ovojnici, postignula ljudsku formu, majčina utroba će je opskrbiti sa podudarnim specifičnim sastavnicama. Duša koristi ove specifične sastavnice da bi što čvršće povezala svoje inteligentne sastavnice.

8. Kada je to postignuto, druge specifične sastavnice utječu iz majčine utrobe na mjesto novog utjelovljenja, i upošljavaju se u formiranju živaca. Živci na određeni način predstavljaju konopce i užeta koji od strane duše mogu lako biti uhvaćeni i potegnuti, kako bi time tijelu baš uz pomoć tih konopaca i užeta mogla dati pokret .

9. Čim su ovi zadaci bili obavljeni, i u strukturi i u povezanosti, nove specifične sastavnice utječu. Te nove specifične sastavnice su postavljene u red za formiranje utrobe (viscera). Kad je temeljni dio utrobe predstavljen u prvim organskim osnovama, one se onda povezuju sa živcima.

10. Sa dodavanjem drugih specifičnih sastavnica će se kompletirati cijela formacija utrobe. Većina živaca se povezuju u glavi, uglavnom na stražnjem dijelu glave, gdje duša također ima svoju glavu, tako da istovremeno sa formiranjem utrobe započinje i formiranje glave, koja je podudarna slika duše, jer se kroz određeno glavno zračenje sva inteligencija duše koncentrira u glavi. A pošto se inteligencija u najpotpunijoj formi ogledava u očima, ona se tamo može najbolje prepoznati. Sva zračenja pojedinačnih duševnih inteligencija duše utječu u oči, i time oblikuju svoju prirodnu moć gledanja. A kroz silu vida oči mogu u sebi formirati (iz)vanjski svijet.

11. Kada je duša kompletirala ovaj razvoj uz pomoć duhova, ona se opskrbljuje sa novim specifičnim sastavnicama, koje će biti angažirane u formiranju mesa, hrskavice, mišića, tetiva, vena i kostiju. One stvari koje pripadaju jedne drugima se same zahvaćaju. Kada duhovi ne pokažu specifičnim sastavnicama inteligencije pravilan put kroz svoje mudro rukovođenje, smjer a također i oblik može biti naopak (loš). Kada je žena koja nosi dijete sa svojim mislima i osjećajima u paklu, gdje je Moji dobri duhovi i anđeli ne mogu pratiti, posljedica je obično pobačaj. Prema tome, od svake žene bi trebalo najhitnije zatražiti da se u periodu trudnoće ponaša što je moguće kreposno..

Od Gospoda Isusa Krista, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga, prorok i pisar Jakob Lorber, i zapisao u knjigu ‘Duhovna Zemlja – 50’

Ovo je dakle samo jedan primjer, no na njemu se ukazuje kako stvari funkcioniraju …

U uvodnim stihovima se vidi kako je Božja volja za Njegovu djecu da im ispuni broj zemaljskih godina i da žene normalno začinju i rađaju djecu, stoga nema sumnje da On želi uslišiti tu molitvu, no preduvjet je da čovjek dođe k Njemu, da prebiva u Njemu, i da Ga moli u skladu sa Njegovom Riječi … ako to napravi … onda može očekivati sigurne rezultate:

Ivan 15

7 Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.

‘Štogod hoćete’ uključuje i začeće …

***

Bila je na jednom od mojih Seminara jedna mlada žena, vidio sam kako je zamišljena i sumorna lica … kasnije, kako je Seminar odmicao, bila je sve radosnija … onda sam doznao da je tik pred Seminar imala pobačaj … rekla mi je sama kasnije da je shvatila na Seminaru zašto joj se to dogodilo, priznavši kako je ‘otpala od Boga i činila, tj. mislila, stvari koje su bile krive’! – Pokajala se te je donijela odluku vratiti se u zajednišvo sa Isusom Kristom!

Kad sam sljedeći put došao… tražila me da se molim za nju kako je opet bila začela… polagao sam ruke… i pomolio se… i evo je… mislim da je sada 5-i mjesec trudnoće (sad je već u 7-om jer su prošla 2 mjeseca od ovog pisma)…

Zagrljaj od mene u Isusu    

***

Uz ovo pismo dogovor je bio da joj pošaljem i Knjižicu br. 58 o kojoj joj je XXX govorila… što sam i napravio tako da sam položio ruke na Knjižicu te se molio Isusu za dodatno pomazanje tj. da je dotakne po njoj (Djela 19:11, 12) i da se proslavi u njezinom životu tako što će začeti!

Neki dan se pak njih dvije opet čule … i kaže njoj ta prijateljica sva uzbuđena … kako je ‘zatrudnjela od trenutka kada je primila Knjižicu’ (njezine vlastite riječi)!

Njoj će XXX: ‘Super! Hvala Isusu!’, a ona će: ‘Da! Hvala Isusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!’ 🙂

 U Ljubavi Isusa Krista…

Jedinog… Predivnog… i Najvećeg!

 Lorens 🙂

(Visited 195 times, 1 visits today)