Kako je bilo u Zadru (studeni 2012.)

Izvještaj sa Seminara u Zadru (studeni 2012.)

Artritis ruke…

‘A uvečer Mu doniješe mnoge pod utjecajem zloduha (Grčka riječ ovdje je δαιμονιζομαι daimonizomai i na Hr. jezik bi se mogla prevesti najbolje ‘demoniziran’, no to ne znači nužno da je čovjek zaposjednut od zloduha, iako je to moguće, već prije da u nekoj životnoj sferi taj zloduh vrši negativan utjecaj kojem se on nije u stanju ili ne zna oduprijeti; to je razlog zašto sam ovako preveo tekst). On izagna duhove Riječju i SVE bolesnike ozdravi – da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: On je uzeo naše fizičke slabosti i ponio naše bolesti.’

Matej 8:16, 17

Sada je u Zadru na Seminaru (riječ je o drugoj sezoni, 2012-2013) dok sam trećeg dana propovijedao o Križu i onome što je Isus tamo napravio za nas … točnije, dok sam tumačio Izaiju 53 i princip ozdravljenja koji se nudi u Iskupljenju (vidi sekciju ‘Iscjeljenje nam je osigurano unutar Iskupljenja‘) … i još preciznije, kada sam u jednom trenutku rekao na koji se način suprotstavimo zloduhu bolesti, naime, sa ‘Pisano je! Njegovim ranama ja JESAM iscjeljen!!!’… jednom su se mladom čovjeku koji je sjedio u prvom redu, inače je revan Kršćanin Protestantske zajednice… samo ispravili i istegnuli prsti šake koji su već nekoliko godina djelomično skvrčeni i u boli radi artritisa …

(Kako sam već naglasio, očitovanja su česta tijekom propovijedi jer tamo bude ‘prisutna Sila Gospodnja da iscjeljuje’, Luka 5:17, i kad bi ljudi bili više podučeni u svezi uzroka tih očitovanja, onda bi oni lakše surađivali sa Kristovom Riječi ‘koja istjeruje zloduhe’ i doživjeli bi lakša i brža oslobođenja i naknadno ozdravljenja; sad je u Zadru također bilo nekoliko njih koji su imali mučnine i bolove… jedan je čovjek izašao sa predavanja radi teške mučnine i nije se više vratio toga dana… on mi je sam kasnije to rekao… a trebao je ostati i surađivati u molitvi i potvrdnom stanju duha što omogućuju učinkovitost same Božje Riječi, 1 Solunjanima 2:13)

Ja to nisam primjetio tijekom propovijedi… no jesam ga kasnije vidio kako tamo u drugom dijelu dvorane … nakon završenog predavanja dok sam ja odgovarao ljudima na pitanja… drži govor … kasnije su mi rekli da je svjedočio o onome što se dogodilo … a onda je sutradan kada smo zajedno hodali prema Seminaru … i on sam ispričao što mu se dogodilo i koliko je do tada bio nesposoban tu šaku ispraviti …

Znam da se većina doktora sa time neće složiti, ništa protiv njih, no iza artritisa, kažu i više upućeni od mene sa puno puno vlastitog iskustva (to iskustvo je često da kada zloduh izlazi iz čovjeka on sam kaže svoje ime, tj. ‘kvalitetu’, pa onda čujete kako drugi glas iz čovjeka progovara ‘mržnja’, ‘osveta’, ‘artritis’ itd., po čemu se onda nedvojbeno može zaključiti tko je iza tih duševnih ili tjelesnih oboljenja), stoji uvijek zloduh! Čitamo recimo kod Derek Prince-a:

‘1980-e, na velikoj konferenciji u Južnoj Africi, bio sam zapitan voditi seminar o iscjeljenju i oslobađanju od zloduha za nekih 1000 ljudi. Prvog sam dana podučavao o iscjeljenju, onda sam započeo moliti pojedinačno za oboljele. Sila je Božja bila prisutna i bilo je nekoliko dramatičnih iscjeljenja.

Onda je istupila naprijed žena sa Artritisom. Rekao sam joj: ‘Ja vjerujem da je vaš artritis zloduh. Da li ste spremni da bude izbačen?’

Ona je klimnula, tako smo Ruth i ja položili ruke na nju i zapovjedili zloduhu artritisa da ode. Unutar nekoliko minuta ona je rekla, ‘Sav moj bol je otišao!’ Ja sam iscjeljena.’

Dok su ljudi aplaudirali i zahvaljivali Isusu, osjetio sam da je njihova kolektivna vjera bila uzdignuta tako da više nije bilo potrebno posluživati svakoj osobi pojedinačno. Zatražio sam one koji boluju od artritisa da ustanu. Oko trideset ljudi po cijelom auditoriju je ustalo na noge. Nakon što sam im objasnio što sam namjeravao napraviti, preuzeo sam autoritet nad svakim zloduhom artritisa i zapovjedio mu da ode u ime Isusa (u čije ime?! ). Onda sam rekao ljudima koji su stajali da ne sjednu sve dok njihova bol nije otišla i oni su znali da su bili iscjeljeni.

Kako smo Ruth i ja nastavili moliti za ljude sa drugim bolestima, oni sa artritisom su počeli sjedati jedan po jedan. Nakon nekih 15-ak minuta, nitko nije ostao stajati na nogama.

Nekoliko tjedana kasnije, putujući kroz Južnu Afriku, Ruth i ja smo susreli nekolicinu od tih ljudi pojedinačno, i oni su nam potvrdili da su bili iscjeljeni toga dana.’

‘Oni će zloduhe izgoniti… – 20’

Sad dok ovo pišem sjetio sam se da je i na Seminaru u Zagrebu jedna žena također bila doživjela isto oslobođenje od artritisa.

(Visited 19 times, 1 visits today)
Scroll to Top