Sa i oko Seminara u Vukovaru (7) Teški strahovi… ‘Oduprite se đavlu i on će pobjeći od vas!’ (Jakovljeva 4:7)

Kako je i sama rekla u ovom audio zapisu svjedočanstva …

Poslušajte svjedočanstvo

… Jelica je došla na Seminar ne toliko zbog probave već radi strašnih strahova koji su je tlačili godinama i paralizirali u životu … takvi strahovi, znali ili ne znali, utjecaji su zlih duhova… a iz njezine priče kad opisuje ‘borbu’ tj. svoje ‘odupiranje’ kad su se oni htjeli iznova nametnuti… a uputa je i upozorenje iz Pisma da se oni HOĆE pokušati nametnuti nazad jednom kad su otjerani (Matej 12:43-45)… može se uočiti koliko je situacija bila ozbiljna.

Prema ‘mojim’ standardima, što su standardi iz Riječi Božje, ona NIJE bila Kristova, tj. iako je znala ići u crkvu nikada nije svjesnom odlukom volje primila Isusa Krista kao svog osobnog Spasitelja i Izbavitelja, tj. nije Ga postavila za Gospodara svojeg života (Rimljanima 10:9, 10)… a bez toga, Krist onda ne može djelovati oslobađajuće i izbavljujuće u čovjekovom životu!

Prvo dakle čudo je to što je na Seminaru poruka Evanđelja prošla u sili do njezinog srca koje je ona onda otvorila za Isusa i primila Ga u svoj život … to je inače najveće čudo koje možete doživjeti, čudo ‘novog rođenja! (2 Korinćanima 5:17 + Efežanima 2:10) 🙂

Nadalje, sljedeće duhovno čudo je vezano za njezin osjećaj krivnje … prema priči koju mi je ispričala u šetnji, ona je u takvom katastrofalnom stanju duše godinama, i u totalnom porazu u životu, prije svega radi osjećaja krivnje kojeg joj je njezina okolina nametala, počevši od obitelji i onda kasnije u životu tj. u vezama … i nakon što joj je bio u propovijedi objašnjen princip oprosta u Kristu, i kako se on prisvaja, i što to praktično znači za našu dušu, a ona sve to lijepo zapisala u teku, dala je svjedočanstvo na druženju o još jednom oslobađanju, a to je zloduh krivnje (praksa pokazuje da se taj zloduh kada izlazi očituje pod tim imenom).

Njezine riječi su (audio zapis koji ide u širinu uključuje osobne elemente pa ga ovdje neću ubacivati) ‘prije sam uvijek bila ISPOD, a sad sam IZNAD njih!’ 🙂

***

Kad je dakle na Seminaru izašla na molitvu … mi smo se molili osim za spomenutu probavu i za oslobođenje od strahova … to je zapovjedna molitva u Ime Isusa Krista (Marko 16:17) … i nakon toga smo zahvalili, izgrlili se … i to bi bilo to… uz dogovor da se vidimo sutra dan … što smo i napravili … pa mi je u šetnji izgledala stabilno … i tako je bilo cijelo vrijeme i sve dok se nismo rastali nakon par sati …

Kasnije mi se javila i rekla da je napadaju strahovi te pitala što joj je za činiti … na što sam joj rekao da se odupre u Ime Isusa Krista i da ih otjera kao što bi otjerala neku životinju koja je ide ugristi za nogu, sa odlučnošću i svjesnošću da je veća i jača od te životinje… i da ostane u sferi Riječi nakon toga, znači u čitanju i meditaciji!

Onda mi je ona poslala nakon nešto vremena poruku da su napadi prošli … i da sistem radi!  🙂

Hvala Ti Isuse na Tvom Imenu!!!

Sutra dan mi je poslala poruku da se osjeća fantastično i da je kao novi čovjek … znači, rasterećena ili sa osjećajem oslobođenja… dodajući, ‘da sebe ne može prepoznati’!

Nakon toga, kad smo mi već otišli iz Vukovara, onda su je posjećivali naši iz Ekipice i hrabrili i podizali u njezinoj sferi, to je sigurno bilo potrebno i evo dokaza o tome koliko je bitno zajedništvo vjernika …

I evo je sada preko dva tjedna iza Seminara … javlja se da bi naručila nove Knjižice, sva sretna i optimistična… a kad sam je pitao vezano za strahove … kaže da nema nikakvih strahova tj. ‘da su riješeni’ … te da se ‘preporodila od kako je upoznala Isusa’, što će Biblijski reći, ‘nanovo se rodila’ (2 Korinćanima 5:17 + Efežanima 2:10).

Ovo svjedočanstvo doista ne pokazuje dobro veličinu i težinu njezinog problema, koji se možda najbolje može uočiti ako se opet pažljivo posluša onaj iznad spomenuti dio koji opisuje njezinu borbu kad su se zli duhovi pokušali vratiti nakon molitve … ako se to razumije, onda se može vidjeti koliko je ovo veličanstven zahvat na toj duši bio i o kojem se velikom oslobođenju radi i kolika je to pobjeda Krista u njezinom životu!

Hvala Ti Isuse! 🙂 †

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top