Zvone – spustila se Sila tijekom molitve za blagoslov

Hey Lorice

Bio sam kod tetke i tako smo ušli u priču kako to inače biva o svijetu i događanjima u svakodnevnom životu. Tu se ona otvorila kako su je opet iskoristili na novom poslu. Radila je mjesec dana dok im je trebala pa su joj dali otkaz. Kako joj se manje više cijeli život ta situacija događa bila je prilično razočarana i utučena. Počela se otvarati i postavljati pitanja zašto joj se to događa i što da učini, htjela je da se promijeni ta situacija. Kao odgovore na pitanja dobila je Riječ kako mi je dolazilo. Cijelo vrijeme je samo teklo glatko i nježno i kao nešto najnormalnije na svijetu 🙂 Kada sam osjetio da joj je previše Riječi da ne može više primiti onda smo se pomolili. Slomio sam moć vragu i zlim duhovima i razvrgnuo njihovo djelovanje (Mt 16: 16 i 19) nad njezinim poslom i financijama. Zatražio sam blagoslov nad njezinim životom i poslao anđele da joj pronađu stabilan posao da ima za sebe i za svako dobro djelo 🙂 Dok je molitva išla na nju se spustila Sila i zapalila ju iznutra da je sva u čudu pitala što je to? Kaže da je tako nešto jedino osjetila kod Pavića i sva je oduševljena bila 🙂 Kada sam joj rekao da je to Isus i da je živ i prisutan počela ga je hvaliti i zahvaljivati mu se 🙂 i odlučila je ponovno krenuti u život s Njim i počela je opet Bibliju čitati 🙂 

Što bi ti rekao Isus je pun fora i uvijek da više i napravi više za samu dušu 🙂 hihi 

(Visited 31 times, 1 visits today)
Scroll to Top