Probadanja u srcu

Doma sam imao jednu intervenciju prije spavanja. Taman da ću isključiti telefon kad vidim poruka:

‘Dragi Apostole naše vjere Lorens, živio naš Kralj i Gospodar Isus, molim te za molitvu jer me već dva sata probada srce. Hvala Ti voljeni Isuse! Amen’

Kako je bilo kasno i nisam bio doma sam, nisam mogao snimati molitvu, pa sam lijepo u sebi primjenio ono što ćemo sada otkrivati u Splitu na Seminaru koji slijedi (Iz 53:4,5 kroz oči velikih slugu), i kad sam Amenovao onda sam mu to napisao uz uputu što sam napravio … i evo ga izvještaj od ujutro:

‘Božje čudo, HALELUJAH, u trenu, tijekom molitve, sva bol je nestala, hvala pravovremenom Isusu, spavao sam kao beba. Hvala ti Lorens od srca.

(Visited 29 times, 1 visits today)