“Iscurili” diskovi, puknuta tetiva na ramenu, proljetna alergija, tegobe zbog menopauze… sve je iscijeljeno!

Kako smo na Biblijskoj poduci imali i gostiju sa strane koji su doši na molitvu, a i nešto domaćih, ja sam onda prije molitava a i prije same molitve za nju, zvao svoju Punicu da posvjedoči o onome što joj je do sada Isus učinio kroz molitvu, jer tu je bilo nekoliko čudesa i ozdravljenja, a u stvari sam htio zadnje da posvjedoči kad sam se molio za njene simptome i stanja u menopauzi koja je nju baš jako udarila i da budem iskren, žena uopće nije bila dobro i jedva jedva je funkcionirala u svijetu … da bi nakon te molitve to sve nestalo … i sad već 4 mjeseca totalna normala, a cijeli jedan period od par mjeseci baš nije bila dobro …

·
(Visited 58 times, 1 visits today)
Scroll to Top