Moždani udar i snimljena molitva…

Dragi Lorens,

Evo ti se javljam, a ujedno još jednom i zahvaljujem na tvojoj molitvi za moju sestru X iz Zadra.

Sjećaš se da sam ti rekla da je doživjela moždani udar i da je bila u jako lošem stanju.

Cijela obitelj je mislila i govorila da će umrijeti. Nalazi su joj bili jako loši.

Ja sam nakon nekoliko dana njenog boravka u bolnici (intenzivna neurologija) otišla do nje da joj pustim molitvu koju si ti meni poslao.

Putem prema Zadru sam se molila i dobila potvrdu da će s njom biti sve u redu. To sam i rekla sestri koja je bila sa mnom u autu. Ona je komentirala kao kako znaš da će ozdraviti, a ja sam joj odgovorila da jednostavno znam jer Isus mi je dao potvrdu.

Kad sam došla do nje slika koju sam vidjela nije bila lijepa, jer je bila pod lijekovima i nije se mogla probuditi. Zvala sam ju, štipala da se probudi, ali nije reagirala. Onda sam joj pustila tvoju molitvu preko mobitela i vidjela sam da pokušava otvoriti oči kroz koje su tekle suze. Onda sam ju primila za ruku i pomolila se u presvetom Imenu. Mene je tako toplina pogodila da sam jedva ostala na nogama. Još jednom sam osjetila da će biti sve u redu.

Drugi put kad sam došla do nje bila je vidno bolje i samo mi je rekla pusti mi onu Lorensovu molitvu što sam ja i učinila.

Opet je počela plakati i trzati cijelo tijelo.

Na kraju mi je rekla: „Ako vidiš Lorensa zamoli ga da dođe do mene.“ Rekla sam joj da hoću, ako dođe u Zadar.

Evo, nakon mjesec i pol dana njenog ležanja u bolnici sad je otišla u toplice i svaki dan je sve bolje i bolje!

Hvala Ti Isuse!

Isus je najbolji liječnik!

Slava Njemu!

Hvala i tebi neizmjerno.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top