“Isus je bio u mojoj kući” – snimljena molitva protiv viroze

Isus Apostole 

može  jedna glasovna molitva? Jako sam slab. Jedva hodam. Temperatura  38,2, jedva hodam… izgleda gripa…  ne jedem skoro ništa… Hvala Isusu što nam je tebe poslao da se imamo kome obratiti, Isusu preko tebe Apostole…

Hvala Isus Isus

(Lorens: “Ja se pomolio i snimio poruku, imate je ispod … i evo ga javio se nakon toga naš Frano:”)

Isus Apostole

Isus je bio u mojoj kući … i hvala Mu hvala i tebi … odmah, čim sam čuo molitvu, odmah se stanje promijenilo, temperature nema, dobar sam… hvala Gospodaru života i smrti  i hvala Mu za zajednicu Čiste Istine

Isus

·
(Visited 73 times, 1 visits today)
Scroll to Top