Djela Učitelja uvijek trebaju služiti za primjer učenicima (BD 4647)

Djela 10:

37 Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan:

38 kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. “

Luka 3:

21 Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo,

22 siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: “Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!”

23 Kad je Isus nastupio, bilo mu je oko trideset godina.

Luka 4:

1 Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom,

2 gdje ga je iskušavao đavao. —-

14 A Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici.

15 I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama.

16 I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati.

17 Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:

18 Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene,

19 proglasiti godinu milosti Gospodnje.


Matej 4:

23 I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu.

24 I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše.

25 Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

Matej 9:

35 I obilazio je Isus sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć

NEČISTI DUSI...

Marko 1:

21 I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati.

22 Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

23 A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika:

24 “Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!”

25 Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!”

26 Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.

27 Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: “Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se. “

28 I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

Luka 4:

31 I siđe u Kafarnaum, grad galilejski. I poučavaše ih subotom

32 te bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijaše riječ njegova.

33 A zatekao se u sinagogi čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas:

34 “Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji. “

35 Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!” Nato đavao čovjeka obori u sredinu te iziđe iz njega ne naudiv mu ništa.

36 I nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: “Kakve li riječi! S vlašću i silom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!”

 37 I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima.

Marko 9: 

14 Kada dođoše k učenicima, ugledaše oko njih silan svijet i pismoznance kako raspravljaju s njima.

15 čim ga sve ono mnoštvo ugleda, iznenađeno brže pohrli pozdraviti ga.

16 A on ih upita: “Što to raspravljaste s njima?”

17 Odvrati netko iz mnoštva: “Učitelju, dovedoh k tebi svoga sina koji ima nijemoga duha.

18 Gdje ga god zgrabi, obara ga, a on pjeni, škripi zubima i koči se. Rekoh tvojim učenicima da ga izagnaju, ali ne mogoše. “

19 On im odvrati: “O rode nevjerni! Dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite ga k meni!”

20 I dovedoše ga k njemu. čim zloduh ugleda Isusa, potrese dječakom i on se, oboren na zemlju, stane valjati i pjeniti.

21 Isus upita njegova oca: “Koliko je vremena kako mu se to događa?” On reče: “Od djetinjstva!

22 A često ga znade baciti i u vatru i u vodu da ga upropasti. Nego, ako što možeš, pomozi nam, imaj samilosti s nama!”

23 Nato mu Isus reče: “Što? Ako možeš? Sve je moguće onomu koji vjeruje!”

24 Dječakov otac brže povika: “Vjerujem! Pomozi mojoj nevjeri!”

25 Vidjevši da svijet odasvud grne, Isus zaprijeti nečistomu duhu: “Nijemi i gluhi duše, ja ti zapovijedam, iziđi iz njega i da nisi više u nj ušao!”

26 Zloduh nato zaviče, žestoko strese dječaka te iziđe, a on osta kao mrtav te su mnogi govorili da je umro.

27 No Isus ga dohvati za ruku, podiže ga i on ustade.

Marko 5:

1 Stigoše na onu stranu mora, u kraj gerazenski.

2 čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom.

3 Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima

4 jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti.

5 Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.

6 Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se,

7 a onda u sav glas povika: “Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!”

8 Jer Isus mu bijaše rekao: “Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!”

9 Isus ga nato upita: “Kako ti je ime?” Kaže mu: “Legija mi je ime! Ima nas mnogo!”

10 I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.

11 A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja.

12 Zaklinjahu ga dakle: “Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo!”

13 I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru.

14 Svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima. A ljudi pođoše vidjeti što se dogodilo.

15 Dođu Isusu. Ugledaju opsjednutoga: sjedio je obučen i zdrave pameti – on koji ih je imao legiju. I prestraše se.

16 A očevici im razlagahu kako je to bilo s opsjednutim i ono o svinjama.

17 Tada ga stanu moliti da ode iz njihova kraja.

18 Kad je ulazio u lađu, onaj što bijaše opsjednut molio ga da bude uza nj.

19 No on mu ne dopusti, nego mu reče: “Pođi kući k svojima pa im javi što ti je učinio Gospodin, kako ti se smilovao. “

20 On ode i poče razglašavati po Dekapolu što mu učini Isus. I svi su se divili.

(Sa ovime na pameti mi možemo lako zaključiti kako je i u svim ostalim slučajevima gdje se spominje izgonjenje demona, iako direktno nije dan opis Isusovih Riječi, kao recimo u Mateju 9:

32 Tek što oni iziđoše, gle, doniješe mu njemaka opsjednuta.

33 Pošto izagna đavla (odmah, na licu mjesta), progovori njemak. Mnoštvo se čudom čudilo i govorilo: “Nikada se takvo što ne vidje u Izraelu!”


… On također imao isti pristup!
J)

USKRSNUĆE MRTVIH ...

Marko 5:
21 Kad se Isus lađom ponovno prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet.

22 Stajao je uz more. I dođe, gle, jedan od nadstojnika sinagoge, imenom Jair. Ugledavši ga, padne mu pred noge

23 pa ga usrdno moljaše: “Kćerkica mi je na umoru! Dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu!”

24 I pođe s njima. —-

35 Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih s porukom. “Kći ti je umrla. čemu dalje mučiti učitelja?”

36 Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: “Ne boj se! Samo vjeruj!”

37 I ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra i Jakova i Ivana, brata Jakovljeva.

38 I dođu u kuću nadstojnikovu. Ugleda buku i one koji plakahu i naricahu u sav glas.

39 Uđe i kaže im: “Što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego spava. “

40 A oni mu se podsmjehivahu. No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce pa uđe onamo gdje bijaše dijete.

41 Primi dijete za ruku govoreći: “Talita, kum!” što znači: “Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!”

42 I djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše joj dvanaest godina. I u tren ostadoše zapanjeni, u čudu veliku.

43 On im dobro poprijeti neka toga nitko ne dozna; i reče da djevojci dadnu jesti.

Luka 7:
11 Nakon toga uputi se Isus u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet.

12 Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada.

13 Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: “Ne plači!”

14 Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: “Mladiću, kažem ti, ustani!”

15 I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci.

16 Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: “Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!”

17 I proširi se taj glas o njemu po svoj Judeji i po svoj okolici.

 

Ivan 11:
37 A neki između njih rekoše: “Zar on, koji je slijepcu otvorio oči, nije mogao učiniti da ovaj ne umre?”

38 Isus onda, ponovno potresen, pođe grobu. Bila je to pećina, a na nju navaljen kamen.

39 Isus zapovjedi: “Odvalite kamen!” Kaže mu pokojnikova sestra Marta: “Gospodaru, već zaudara. Ta četvrti je dan. “

40 Kaže joj Isus: “Nisam li ti rekao: budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju?”

41 Odvališe dakle kamen. A Isus podiže oči i reče: “Oče, hvala ti što si me uslišao.

42 Ja sam znao da me svagda uslišavaš; no rekoh to zbog nazočnog mnoštva: da vjeruju da si me ti poslao. “

43 Rekavši to povika iza glasa: “Lazare, izlazi!”

44 I mrtvac iziđe, noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom. Nato Isus reče: “Odriješite ga i pustite neka ide!”

45 Tada mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj.

GUBAVI...

Marko 1:
39 I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.

40 I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: “Ako hoćeš, možeš me očistiti!”

41 Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: “Hoću, budi čist!”

42 I odmah nesta s njega gube i očisti se.

RAZNE BOLESTI...

Ognjica: Luka 4:

38 Ustavši iz sinagoge, uđe u kuću Šimunovu. A Šimunovu je punicu mučila velika ognjica. I zamole ga za nju.

39 On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti. I odmah ustade i posluživaše im.


Uzeti čovjek: Luka 5:

17 I jednog je dana on naučavao. A sjeđahu ondje farizeji i učitelji Zakona koji bijahu došli iz svih galilejskih i judejskih sela i Jeruzalema. A sila ga je Gospodnja nukala da liječi.

18 I gle, ljudi doniješe na nosiljci čovjeka koji bijaše uzet. Tražili su da ga unesu i stave preda nj.

19 Budući da zbog mnoštva nisu našli kuda bi ga unijeli, popnu se na krov te ga između crepova s nosiljkom spuste u sredinu pred Isusa.

20 Vidjevši njihovu vjeru reče on: “čovječe, otpušteni su ti grijesi!”

21 Pismoznanci i farizeji počeše mudrovati: “Tko je ovaj što huli? Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?”

22 Proniknuvši njihovo mudrovanje, upita ih Isus: “Što mudrujete u sebi?

23 Što je lakše? Reći: ‘Otpušteni su ti grijesi’ ili reći: ‘Ustani i hodi?’

24 Ali da znate: Vlastan je Sin čovječji na zemlji otpuštati grijehe!” I reče uzetomu: “Tebi zapovijedam: ustani, uzmi nosiljku i idi kući!”

25 I on odmah usta pred njima, uze na čemu ležaše i ode kući slaveći Boga.

26 A sve obuze zanos te su slavili Boga i puni straha govorili: “Danas vidjesmo nešto neviđeno!”

(Matej 9:

8 Kad mnoštvo to vidje, zaprepasti se i poda slavu Bogu koji takvu vlast dade ljudima.)

 

Uzeti: Ivan 5:

1 Nakon toga bijaše židovski blagdan pa Isus uziđe u Jeruzalem.

2 U Jeruzalemu se kod Ovčjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Bethzatha, a ima pet trijemova.

3 U njima je ležalo mnoštvo bolesnika – slijepih, hromih, uzetih: čekali su da izbije voda. .

4 Anđeo bi Gospodnji, naime, silazio od vremena do vremena u ribnjak i pokrenuo vodu: tko bi prvi ušao pošto je voda izbila, ozdravio bi makar bolovao od bilo kakve bolesti.

5 Bijaše ondje neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti trideset i osam godina.

 6 Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: “Želiš li ozdraviti?”

7 Odgovori mu bolesnik: “Gospodaru, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe. “

8 Kaže mu Isus: “Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!”

9 čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda. Toga dana bijaše subota.


Usahla ruka: Marko 3:

1 Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke.

2 A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže.

3 On kaže čovjeku usahle ruke: “Stani na sredinu!”

4 A njima će: “Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?” No oni su šutjeli.

5 A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: “Ispruži ruku!” On ispruži – i ruka mu zdrava!

ISCJELJENJA I OSLOBOĐENJA NA DALJINU – RIJEČ VJERE! (Marko 11:23)

Matej 8 (‘Autoritet’ objašnjen):

5 Kad uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli:

6 “Gospodaru, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama. “

7 Kaže mu: “Ja ću doći izliječiti ga. “

8 Odgovori satnik: “Gospodaru, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj.

9 Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ – i ode, drugomu: ‘Dođi!’ – i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to’ – i učini. “

10 čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: “Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere (‘tako velike vjere’).

11 A kažem vam: Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom,

12 a sinovi će kraljevstva biti izbačeni van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi. “

13 I reče Isus satniku: “Idi, neka ti bude kako si vjerovao!” I ozdravi sluga u taj čas.

 

Ivan 4:

46 Dođe dakle ponovno u Kanu Galilejsku, gdje bijaše pretvorio vodu u vino. Ondje bijaše neki kraljevski službenik koji je imao bolesna sina u Kafarnaumu.

47 Kad je čuo da je Isus došao iz Judeje u Galileju, ode k njemu pa ga moljaše da siđe i ozdravi mu sina jer već samo što nije umro.

48 Nato mu Isus reče: “Ako ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete!”

49 Kaže mu kraljevski službenik: “Gospodaru, siđi dok mi ne umre dijete. “

50 Kaže mu Isus: “Idi, sin tvoj živi!”Povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus i ode.

51 Dok je on još silazio, pohite mu u susret sluge s viješću da mu sin živi.

52 Upita ih dakle za uru kad mu je krenulo nabolje. Rekoše mu: “Jučer oko sedme ure pustila ga ognjica. “

53 Tada razabra otac da je to bilo upravo onog časa kad mu Isus reče: “Sin tvoj živi. “ I povjerova on i sav dom njegov.

54 Bijaše to drugo znamenje što ga učini Isus po povratku iz Judeje u Galileju.

 

Luka 17:

11 Dok je tako putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje.

12 Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko

13 i zavape: “Isuse, Učitelju, smiluj nam se!”

14 Kad ih Isus ugleda, reče im: “Idite, pokažite se svećenicima!” I dok su išli, očistiše se.

15 Jedan od njih vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas.

16 Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac.

17 Nato Isus primijeti: “Zar se ne očistiše desetorica?

18 A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?”

19 A njemu reče: “Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!”


Matej 15:

21 Isus zatim ode odande i povuče se u krajeve tirske i sidonske.

22 I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: “Smiluj mi se, Gospodaru, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!”

23 Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: “Udovolji joj jer viče za nama. “

24 On odgovori: “Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. “

25 Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: “Gospodaru, pomozi mi!”

26 On odgovori: “Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. “

27 A ona će: “Da, Gospodaru! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!”

28 Tada joj Isus reče: “O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš. “ I ozdravi joj kći toga časa.

PRIRODNI ELEMENTI...

Marko 4:
35 Uvečer istoga dana kaže im: “Prijeđimo prijeko!”

36 Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratile su ga i druge lađe.

37 Najednom nasta žestoka oluja, na lađu navale valovi te su je već gotovo napunili.

38 A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: “Učitelju! Zar ne mariš što ginemo?”

39 On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: “Utihni! Umukni!” I smiri se vjetar i nasta velika utiha.

40 Tada im reče: “Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere?”

41 Oni se silno prestrašiše pa se zapitkivahu: “Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?”

Učenici i Apostoli

Matej 9:

35 I obilazio je Isus sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć.

36 Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira.

37 Tada reče svojim učenicima: “Žetve je mnogo, a radnika malo.

38 Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. “

 

Matej 10:

1 Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. —

7 Putom propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’

8 Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!

 

Luka 9:

1 Sazva dvanaestoricu i dade im moć i vlast nad svim zlodusima i da liječe bolesti.

 2 I posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i liječiti bolesnike.


Luka 10:

1 Nakon toga odredi Gospodar drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći.

2 Govorio im je: “Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju.

3 Idite! —-

8 “Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi

9 i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: ‘Približilo vam se kraljevstvo Božje!’ —-

17 Vratiše se zatim sedamdesetdvojica radosni govoreći: “Gospodaru, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!”

18 A on im reče: “Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade.

19 Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi.

20 Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima. “

 

Ivan 20:

21 Isus im stoga ponovno reče: “Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. “ 

22 To rekavši, dahne u njih i kaže im: “Primite Duha Svetoga.

Djela 3:

1 Petar i Ivan uzlazili su u Hram na devetu molitvenu uru.

2 Upravo su donosili nekog čovjeka, hroma od majčine utrobe; njega bi svaki dan postavljali kod hramskih vrata, zvanih Divna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u Hram.

3 On ugleda Petra i Ivana upravo kad zakoračiše u Hram te zamoli milostinju.

4 Petar ga zajedno s Ivanom prodorno pogleda i reče: “Pogledaj u nas!”

5 Dok ih je molećivo motrio očekujući od njih nešto dobiti,

6 reče mu Petar: “Srebra i zlata nema u mene, ali što imam – to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazarećanina hodaj!”

7 I uhvativši ga za desnu ruku, pridiže ga: umah mu omoćaše noge i gležnjevi

8 pa skoči, uspravi se, stane hodati te uđe s njima u Hram hodajući, poskakujući i hvaleći Boga.

9 Sav ga narod vidje kako hoda i hvali Boga.

10 Razabraše da je to on – onaj koji je na Divnim vratima Hrama prosio milostinju – i ostadoše zapanjeni i izvan sebe zbog onoga što se s njim dogodilo.

11 Kako se pak on držao Petra i Ivana, sav se narod zapanjen strča k njima u trijem zvani Salomonov.

12 Kada to vidje Petar, obrati se narodu: “Izraelci, što se ovomu čudite? Ili što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću postigli da ovaj prohoda?

13 Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga.

14 Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica.

15 Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci. “

16 “I po vjeri u Njegovo Ime, to je Ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate: vjera u Njega vratila je ovomu potpuno zdravlje naočigled vas sviju. “

Djela 9:

32 Jednom Petar, obilazeći posvuda, siđe i k svetima u Lidi.

33 Ondje nađe nekog čovjeka imenom Eneja, koji je osam godina ležao na postelji: bijaše uzet.

34 Reče mu Petar: “Eneja, ozdravlja te Isus Krist! Ustani i prostri sam sebi!” On umah usta.

35 Vidješe to svi žitelji Lide i Šarona te se obratiše Gospodaru.

36 U Jopi pak bijaše učenica imenom Tabita, što prevedeno znači Košuta. Bijaše ona bogata dobrim djelima i milostinjama što ih je dijelila.

37 Upravo u one dane obolje i umrije. Pošto je operu, izlože je u gornjoj sobi.

38 A kako je Lida blizu Jope, učenici čuše da je Petar ondje i poslaše k njemu dva čovjeka s molbom: “Dođi k nama, ne oklijevaj!”

39 Petar usta i krenu s njima. čim stiže, odvedoše ga u gornju sobu. Okružiše ga sve udovice te mu plačući pokazivahu haljine i odijela što ih je Košuta izrađivala dok je još bila s njima.

40 Petar sve istjera van, kleknu, pomoli se pa se okrenu prema tijelu i reče: “Tabita, ustani!” Ona otvori oči, pogleda Petra i sjede.

41 On joj pruži ruku i pridiže je. Onda pozove svete i udovice pa im je pokaza živu.

42 Dozna se za to po svoj Jopi te mnogi povjerovaše u Gospodina.

Djela 13:

5 Kad se nađoše u Salamini, navješćivahu riječ Božju u židovskim sinagogama. Imali su i Ivana za poslužitelja.

6 Pošto pak prođoše sav otok do Pafa, nađoše nekog vračara, nazoviproroka, Židova, imenom Barjesu.

7 On bijaše uz namjesnika Sergija Pavla, čovjeka razborita. Sergije dozva Barnabu i Savla te zaiska čuti riječ Božju,

8 ali im se usprotivi Elim, Vračar – tako mu se ime prevodi – nastojeći odvratiti namjesnika od vjere.

9 Savao pak, zvan i Pavao, pun Duha Svetoga, ošinu ga pogledom

10 i reče: “Pun svake lukavosti i prevrtljivosti, sine đavolski, neprijatelju svake pravednosti, zar nikako da prestaneš iskrivljavati ravne putove Gospodnje?

11 Evo stoga sada ruke Gospodnje na tebi: oslijepljet ćeš i neko vrijeme nećeš gledati sunca!” Odmah pade na nj mrak i tama te on glavinjajući stade tražiti ruke vodilje.

12 Videći što se dogodilo, povjerova tada namjesnik, zanesen naukom Gospodnjim.

 

Djela 14:

5 Pogani i Židovi sa svojim glavarima navališe da zlostave i kamenuju apostole.

6 Kada to opaziše, prebjegoše oni u likaonske gradove Listru i Derbu i okolicu.

7 Ondje su navješćivali evanđelje.

8 U Listri je sjedio neki čovjek uzetih nogu, hrom od majčine utrobe; nikada nije hodao.

9 čuo je Pavla gdje govori.

10 Pavao ga pronikne pogledom, vidje da ima vjeru u spasenje (iscjeljenje) pa mu iza glasa reče: “Uspravi se na noge!” On skoči i prohoda.

11 Kad mnoštvo ugleda što učini Pavao, povika likaonski: “Bogovi u ljudskom obličju siđoše k nama!”

12 I nazvaše Barnabu Zeusom, a Pavla Hermesom jer je Pavao vodio riječ.

 

Djela 16:

16 Jednom nas na putu u bogomolju sretne neka ropkinja koja je imala duha vračarskoga i gatajući donosila veliku dobit svojim gospodarima.

17 Pošla je za Pavlom i za nama te vikala: “Ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega; navješćuju vam put spasenja. “

18 To je činila mnogo dana. Pavlu to napokon dodija pa se okrenu i reče duhu: “Zapovijedam ti u ime Isusa Krista: iziđi iz nje!” I iziđe toga časa.

 

(Visited 151 times, 1 visits today)