Vatra PRELAZI u požar!

Nastavno na prošlo svjedočanstvo (“Iz milosti u milost…”) ovdje Darko prenosi kako je žena, koju je Isus preko njega iscijelio od migrene i koja je krštena u Duhu, sada i sama zahvaćena ‘Vatrom’, gori za time da pomogne drugima, i da svjedoči za Isusa. Bila je mrtva a sad je živa.

"Isuse ovo su tvoja djeca, ja ti se potpuno predajem, budi Ti u meni taj koji ćeš govoriti Riječ... tako i bi!"

Istovremeno se oformila nova molitvena grupa koje je i Darko dio. Ostali članovi grupe, privučeni ŽIVOM RIJEČJU koju Darko IMA, su izrazili želju da ih on podučava. S obzirom na to da nikada do tada nije na taj način podučavao i to veći broj ljudi, on je i sam ostao iznenađen i fasciniran time kako je Isus čudesno kroz njega progovorio. U prilog tome da je važno da su vjernici probuđeni (ovdje imamo Darka kao primjer) govori i svjedočanstvo mladića (15 god.) iz molitvene koji se nakon “Darkove” poduke obratio i predao život Isusu u žudnji da živi poput Isusa i pomaže drugima.

(Visited 26 times, 1 visits today)
Scroll to Top