Molitvom na daljinu zaustavljena probadanja u trbuhu i proljev (Sašo i Lidija)

Apostole, Isus!

Htio bih posvjedočiti kako se Isus proslavio kroz zajedničku molitvu Lidije i mene.

Bilo je ovako… Jedan čovjek iz Slovenije, koji je kroz tvoje seminare došao do Krista… kada je svugdje tražio – a nigdje našao, i koji je onda kroz moje poduke i poticaje počeo biti sve više aktivan… on, kao i njegova žena, su počeli sve više primjenjivati nauk i moliti za druge… i imaju već i neke rezultate… kontaktirao me neki dan s molbom za podršku u molitvi… Rekao je da on i žena nemaju dovoljno vjere i da se ne mogu izboriti… Imala je jaka probadanja u trbuhu i jaki proljev. 

Rekao sam da ćemo zajedno moliti Lidija i ja, i neka se s nama spoje u molitvi. 

Lidija i ja smo se uhvatili za ruke i ja sam glasno zapovjedio bolesti i boli da se u Ime Isusa Krista makne iz tijela… Pošto smo molili zajedno pozvali smo se na Mateja 18:19 i 20. Lidija je rekla da je bila jaka molitva i da je ona cijelu molitvu u duhu držala svoje ruke na ženi…

I danas dobijem izvještaj da je sve otišlo… da žena nema više nikakvih boli u trbuhu i da nema više proljeva te da se odlično osjeća…

Joj, koje veselje u nama i među nama… Isuse, ne našom snagom ili pobožnošću, nego naš predivni Bog i Otac u Isusu Kristu… On se proslavlja!!!

Ljubimo vas i grlimo u Isusu Kristu…

Sašo i Lidija

(Visited 24 times, 1 visits today)