Da li treba odlaziti kod doktora?!

Često dolazi pitanje: ‘Da li nakon molitve ići kod doktora ili ne?!’, tj. ‘da li prestati ići kod doktora ili ne?!’, i odgovor je vrlo jednostavan, ‘Ako istinski vjeruješ Isusu Kristu i ako te On iscijeli, onda će to biti vidljivo cijelom svijetu Njemu na slavu, a to znači i doktorima, koji će onda potvrditi iscjeljenje i dijagnozom o zdravlju doprinijeti Kristovoj stvari’ … recimo kao u slučaju gubavaca kojeg je Isus ‘poslao da se pokaže svećenicima da ovi POTVRDE iscjeljenje… i da to bude NJIMA za SVJEDOČANSTVO!’ (Matej 8:1-4)

Prema tome … ne samo da ja ne branim da se ide k doktoru nego i SAVJETUJEM da se ide k doktoru, jer u slučaju da je iscjeljenje primljeno, doktor će to potvrditi Isusu Kristu na slavu… a u slučaju da nije primljeno, ili nije skroz (imate prema uputama iz Sijača 30%, 60% i 100% učinka, zavisno o vrsti ‘tla’ :), Marko 4:20)… onda je to samom čovjeku nepobitno mjerilo njegovog trenutnog stanja vjere i razlog da se dodatno potrudi oko Riječi i Vjere! 🙂 – drugim riječima, ‘posjeta doktoru’ ga ‘razotkrije’ i pokaže mu stanje njegove zablude što se same vjere tiče! 🙂

Zdrava pamet (2 Timoteju 1:7) govori da se čovjeku ne može proizvoljno, niti je to zakonski (Rimljanima 13:1-5), naložiti da prestane uzimati lijekove ili ići na terapije koje su odredili doktori … jer to bi samo naštetilo čovjeku budući svi uglavnom misle da imaju veću vjeru nego što je to slučaj … a učinak nije prema onome što mislimo nego prema stvarnom stanju stvari … i zato nam je medicinska dijagnostika ujedno i ‘dijagnostika vjere’, i kao takvu je treba iskoristiti i blagosloviti! 🙂

Ja nikoga oko sebe ne odgovaram od odlaska doktorima, ne govorim da prekidaju terapije … već uvijek kažem da će sam doktor vidjeti poboljšanje ili iscjeljenje, te onda smanjiti ili dokinuti terapiju!

No SVIMA UVIJEK govorim da svoju vjeru trebaju staviti u pogon, tj. živjeti svoju vjeru (Jakovljeva 2:14, 17, 20, 26), čega je BROJ 1 DOKAZ da ispovijedaju da su iscijeljeni … i da čine što nisu mogli činiti … a to uključuje doktore tj. ponašanje i govorenje u njihovom prisustvu… točno po onoj krasnoj priči o čovjeku u posljednjem stanju tuberkuloze, znači pred smrt, koji je upirao sa svojim svjedočanstvom kod doktora da je VEĆ ZDRAV, unatoč protivnim simptomima i ‘svjedočanstvu’ rendgena koji je govorio da nema promjene niti mogućnosti ozdravljenja, dok se iscjeljenje nije očitovalo … što spominjem na SVAKOM Seminaru ‘Kako primiti iscjeljenje od Isusa Krista?!’ … TOČNO to je moja uputa za sve koji ‘tvrde da su primili iscjeljenje od Isusa Krista po vjeri u Njega i Njegovu Riječ!’

           

U Ljubavi Isusa Krista …

                        Koji JEST ‘Gospod naš Iscjelitelj!’ (Izlazak 15:26)…

                        Kojemu JEDINOME pripada sva slava i čast i hvala, sada i za vijeke vjekova!

                                                 Lorens 🙂

(Visited 431 times, 1 visits today)