Moja misija

Zašto?!

Tijekom ove prve sezone (2011-2012) održavanja javnih Seminara na temu Božanskog iscjeljenja susreo sam se sa svakojakim komentarima i primjedbama od strane prisutnih i također ne-prisutnih ljudi, od strane laika i od strane svećenstva (pastora), od kojih su neki, kako to obično i biva, bili pozitivne a drugi pak negativne prirode. Kako nije teško za pretpostaviti da će se tako nešto ponavljati i u budućnosti, a kako negativne primjedbe mogu štetno utjecati na ionako klimavu ‘ne-na-Svetom-Pismu-utemeljenu’ vjeru u današnjih vjernika, tj. mogu u umu slabih u vjeri Kršćana potaknuti dvojbe što onda prema Jakovljevoj 1:5-8 sasvim onemogući primanje iscjeljenja, jer čovjek prima iscjeljenje putem vjere a dvojbe uništavaju tu vjeru, htio bi na ovom mjestu skrenuti iskrenom tražitelju Istine pažnju na nekoliko po meni često zanemarenih Biblijskih činjenica.

Nepripadnost nijednoj službenoj crkvi 

Čini se da je nekima kamen spoticanja to što ja osobno sebe nisam smjestio u nijednu službenu crkvenu organizaciju već se smatram Kristovim Vlastitim (Kristovim od glave do pete) tj. pripadnikom Kristove Crkve kao duhovne građe sastavljene od onih ljudi iz SVIH KRŠĆANSKIH VJEROISPOVIJESTI koji u srcu nose istinsku vjeru u Isusa Krista i žive život po Njegovom primjeru Ljubavi (na ovu temu sam napravio dvije Knjižice, ‘Kristova Crkva – 1 & 2’, i one su svima dostupne na upit besplatno)… drugim riječima, pitanje koje može postaviti iskreni tražitelj Istine jeste: ‘Da li netko tko nije pripadnik službenih crkvenih organizacija može održavati Seminar o iscjeljenju te tamo podučavati i propovijedati o Biblijskom iscjeljenju te u ime Isusa Krista iscjeljivati ljude, i da li je stoga od mene ispravno da odem tamo u potrazi za pomoći?!’

Pogledajmo najprije što piše u Marku 9:

38 Reče Mu Ivan: “Učitelju, vidjesmo jednoga kako u Tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.”

39 A Isus reče: “Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u Moje ime pa Me ubrzo zatim pogrditi.

40 Tko nije protiv nas, za nas je.”

Ovdje se pak prilično jasno vidi da Isus nije branio JAVNO djelovati nikome tko čini silna djela u Njegovo ime, i odmah je dao i razlog za to. Svi prisutni na Seminaru mogu potvrditi da ja sve radim i govorim JEDINO u ime Isusa Krista! Štoviše, ja vam tvrdim da nigdje nećete čuti i vidjeti da netko radi baš AMA BAŠ SVE u ime Isusa Krista! 🙂

Nadalje, u Marku 16:15-20 čitamo kako slijedi:

15 I reče im: “Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju.

16 Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, ostat će pod osudom.

17 A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju (Grčki izvornik kaže ‘vjernike’): u ime će Moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti,

18 zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro.”

19 I Gospodar Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.

20 Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodar surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima. propovijedahu posvuda

Ne treba previše pažljivo čitati da bi se uočilo koji će znakovi pratiti SVE koji uzvjeruju u Isusa Krista, tj. sve one koji istinski prihvate poruku Evanđelja u srce, dakle, oni će ‘u ime Isusa Krista izgoniti zloduhe’, koji su usput rečeno uzročnici bolesti kako Pismo jasno ukazuje, i ‘polagat će u ime Isusa Krista ruke na bolesne, i ovi će se oporavljati’.

Obratite dakle pomnu pažnju na to da se ovdje govori o VJERNICIMA a ne o nekim posebno odabranim, posebno školovanim, posebno pomazanim, posebno obučenim ljudima, Pismo kaže SVAKI KOJI VJERUJE!

E sad, kako ćemo znati da li je čovjek istinski vjernik ili samo prodaje maglu, jer ako je istinski vjernik on vam onda može pomoći bio on u nekoj organizaciji ili ne, pa naravno, ako ga prate ovi znakovi, jer kako kaže stih 20, naš Gospodar neće omanuti potvrditi Svoju Riječ!

Stoga, moj je savjet svima na ovom mjestu u skladu sa Pavlovim savjetom iz 1 Korinćana 11:31: Neka svatko NAJPRIJE prosudi svoja vlastita djela na svjetlu ovih stihova jer će on biti suđen prema svojim djelima, a ne prema djelima nekog drugog!

Kao mala pomoć, a u skladu sa Matejem 7:15-20, ako vidite da vaša vlastita djela u životu nisu u skladu sa ovom normom, onda se morate zapitati da li i koliko istinski vjerujete u Isusa Krista!

Biti Kršćaninom je sljediti Isusa Krista u svemu

 (1 Ivanova 2:6)…

Pogledajmo sada što piše u Ivanu 14:

12 Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u Mene, činit će djela koja Ja činim; da veća će od njih činiti jer Ja odlazim Ocu.

13 I što god zaištete u Moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu.

14 Ako Me što zaištete u Moje ime, učinit ću.”

Na ovoj Stranici ima cijela sekcija posvećena ovim stihovima (vidi Isusovim stopama’), no ovdje bi također htio dati kratak komentar, dakle, obratite pažnju što Isus govori u 12-om stihu, On tamo kaže da će ‘Onaj Koji VJERUJE u Njega, činiti djela koja On čini’, jel’ tako?! A koja je to djela Isus činio, pa ja vam mogu reći da je On stalno i bez prekida obilazio okolo i naokolo te poučavao, propovijedao te iscjeljivao bolesne, nije li tako?!

Vidi u Mateju 4:

23 I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. 

24 I glas se o Njemu pronese svom Sirijom. I donosili su Mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i On ih ozdravljaše.

Zatim u Mateju 9:

35 I obilazio je Isus sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć. 

E sad, ispravite me ako griješim, ali ako održavanje Seminara i molitvenih grupa po cijeloj Hrvatskoj o tome kako primiti Božansko iscjeljenje od Isusa Krista nije ‘ići Isusovim stopama’, onda ja ne znam što jeste! 🙂

Pogledajte samo rezime cijele Njegove službe kako ga je dobio od Duha Svetoga Apostol Petar – Djela Apostolska 10:

38 kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, Njega Koji je, jer Bog bijaše s Njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.” 

Sad će reći neki ‘mudri’ kako je ta služba bila samo za Apostole, jel’ tako?! Ali ja vam preporučam da ne slušate takve ‘mudre’ nego da radije idete direktno ka Kristu čitajući Sveto Pismo i da onda slušate što tamo piše?!

Recite vi meni ‘da li je ime Isusa Krista SAMO za Apostole i pozvane?!’, ja mislim da nije! Da li je vjera u Njega samo za Apostole, ova vjera koju on stavlja kao preduvjet da možemo činiti ISTA DJELA KAO I ON?! Ja također mislim da nije! Recite vi meni da li Duha Svetoga, ovog istog Duha Kojim je Isus bio pomazan i koji Ga je tjerao da ide okolo i da liječi sve bolesne, da li toga Duha imaju samo pozvani i da li je bio jedino obećan Apostolima ili pak svima, svakom tijelu, tj. cijeloj Kristovoj Crkvi?! I mala djeca znaju da je taj Duh obećan svakom Kršćaninu (Titu 3:5, 6 recimo), svima koji povjeruju u Poruku (Galaćanima 3:2 recimo)!

Ali ako je u nama isti Duh kao u Kristu Isusu, zar onda on neće po nama činiti ista djela kao što ih je činio onda u Isusu, zar se On Koji je rekao ‘Ja se ne mijenjam’ (Malahija 3:6) u međuvremenu promijenio?! Zar se Isus Krist u međuvremenu promijenio (Hebrejima 13:8), tj. da li On želi da Njegovo tijelo, Crkva, čini druga djela od Njega Samoga, Glave, zamislite samo to, Glava na jednu stranu a tijelo na drugu! 🙂 Zar da loze koje su na Njemu, Trsu, daju drugačiji plod po Njegovim sokovima koji su u njima nego plod kojeg je On davao?! Zar nije sam Isus rekao da ćemo mi također biti u svijetu kao što je bio On (1 Ivanova 4:17), i dalje, ‘da šalje Kršćanine u svijet kao što je Njega Otac poslao u svijet’ (Ivan 17:18; 20:21).

Ja vam stoga radije preporučam u istom duhu 1 Korinćana 13:31 da dobro, dobro sebe preispitate i to da li ste vi sami u životu dostojan odraz Kristovog života ili ste samo Kršćani po imenu a srcima i otud djelima ste jako, jako daleko od Njega.

 ‘Pa ipak vi ste i dalje daleko udaljeni od istinske pobožnosti sve dok ne prihvatite vaša bližnja ljudska bića sa Ljubavlju, što također prikazuje (dokazuje) vašu Ljubav za Mene… sve dok vi puštate bližnjim ljudskim bićima pored vas da žive u krajnjoj tegobi i ojađenosti, sve dok im najprije ne pokušate pomoći prije nego sebe zanosite sa izvanjskim kretnjama… prije nego odajete počast svijetu kroz zemaljske svečanosti, kroz sve što nazivate ‘u čast Meni’. Ja ne želim biti obožavan na ovaj način dok i dalje postoji tegoba koja vapi preda Mnom, koju bi vi ljudi mogli zasigurno olakšati da ste urezali Moje zapovijedi Ljubavi u vaša srca… Sve dok Sam Ja živio na Zemlji Ja Sam se brinuo za potrebite, siromašne, bolesne i potlačene… Vi, koji tvrdite kako ste Moji sljedbenici na Zemlji… što vi radite za te potrebite, siromašne, bolesne i potlačene ljude? Sve dok možete pomoći ali nećete, vi niste Moji istinski sljedbenici čak ako sebe tako nazivate.’

(iz Objave br. 5982)

Hula protiv Duha Svetoga…

 Neki pak ‘pismoznanci’, jer to će obično ovi više upućeni tvrditi, kažu svojim ‘podređenima’ da tamo ne idu jer su to Sotonska posla… pri čemu sebe stavljaju na jako, jako, jako sklizak teren… o čemu čitamo u Marku 3 ovako:

20 I dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti.

21 Čuvši to, dođoše Njegovi da Ga obuzdaju jer se govorilo: “Izvan Sebe je!”

22 I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: “Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.” 

23 A On ih dozva pa im u prispodobama govoraše: “Kako može Sotona Sotonu izgoniti?

24 Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati.

25 Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati.

26 Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj.

27 Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti!”

28 Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule.

29 No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.”

30 Jer govorahu: “Duha nečistoga ima.” 

Zašto je ovo Isus rekao, obratite pažnju, jer su rekli za Njega u Kojem je po Djelima 10:38 bio Duh Sveti tj. Sam Bog, da je u Njemu Sotona, tj. nazvali su Duha Božjega Sotonom. I to je grijeh za kojeg Sveto Pismo daje najtežu osudu, pratite me?!

Ja vam moram reći da je ista stvar i ovdje i u svakom drugom slučaju, dakle, ako ja po Duhu Božjem činim što činim, i to netko nazove Sotonskim djelovanjem, onda je on kriv za isti grijeh … i na sebe navlači iste posljedice, jel’ tako ili nije tako?!

Naravno, nitko ne niječe da su izašli mnogi lažni kristi i lažni proroci i da će činiti razna znamenja i čudesa ne bi li zaveli i odabrane (Matej 24:24)… no nigdje ne piše da se sve treba odbaciti već da se sve treba provjeravati (1 Solunjanima 5:21, 22; 1 Ivanova4:1-3). Oni koji ne provjeravaju su također protivnici Pisma, premda toga možda nisu svjesni.

Kako se provjerava, ja sam objasnio na kraju D. svjedočanstva, pa ću vam kao pomoć po putu to ovdje izdvojiti:

Kao pomoć po putu za one koji će nijekati ovo i ovakva iskustva govoreći kako ‘su mnogi lažni kristi i proroci izašli u svijet i kako će oni činiti mnoga znamenja i čudesa ne bi li, ako je to moguće, zaveli i odabrane’ (Matej 24:23, 24), ja (Lorens) dajem Biblijsku mustru za Božansko iscjeljenje, dakle, tri su stvari nužne,

1.   Da se iscjeljenje vrši u ime Isusa Krista (Djela Apostolska 3:6; 9:34)

2.   Da i iscjelitelj i iscjeljeni nakon toga slave Isusa Krista (Djela Apostolska 3:8-16; 4:16, 17)

3.   Da se ljudima koji pitaju, ili onima koji se protive, JASNO kaže da je to iscjeljenje bilo ostvareno po imenu Isusa Krista (Djela Apostolska 4:7-12); isto tako, ako je iscjeljenje od Isusa Krista, i ako je iscjelitelj poslan od Isusa Krista, onda nitko i ništa, znači ni prijetnje smrću, te osobe ne može zaustaviti da javno svjedoče o onome što im je Isus Krist napravio (Djela Apostolska 5:27-33)

Posljedica svega toga jeste da se onda ‘ljudi okreću ka Isusu Kristu, tj. da Njemu predaju život’ (Djela Apostolska 9:35, 42). Sve drugo, imate pravo, jeste od Zlog, tj. ako se koristi bilo koje drugo ime, ako se uzvisuje bilo koje drugo ime osim Isusovog, ako se ljudi nakon iscjeljenja okreću bilo kome drugome osim Isusu Kristu, to nije od Duha Svetog (Ivan 16:14) već od anti-Kristova duha, i jeste lažni krist i prorok te se trebate dobro čuvati da ne budete ‘obmanuti’ :).

Tragedija je ta da ovakve optužbe upućuju oni koji sami ‘ispadaju’ iz ove iznad prikazane Biblijske norme!

‘Budite milosrdni kao što je vaš Otac na nebu milosrdan…’ (Luka 6:36)

Ne znam da li ste to primjetili, no vrlo često su se ljudi kad bi pristupali Isusu za iscjeljenje Njemu obratili riječima ‘Smiluj nam se’, tj. ‘budi milosrdan’ (Matej 9:27; 20:30; Luka 17:30), ista je Grčka riječ. E sad, Isus je dakle uvijek i sve ozdravljao i tako im ukazivao milosrđe (Marko 5:19), ono je inače od latinske riječi ‘misericordia’, koja je sastavljena od ‘miseria’ i ‘cordia’, tj. ‘imati srce spram onih koji su u bijedi’!

Ja se pitam, da li je doista toliko teško razumjeti da je htijenje da se pomogne ljudima koji su bolesni, nemoćni ili pak koji umiru, da je to htijenje ‘samilost’ ili ‘milosrđe’, i obrnuto, da je zanemarivanje bilo koje nevolje naših bližnjih jedan čin bezobzirnosti, sebičnosti i okrutnosti, i da je kao takvo uništavajuće za Ljubav spram bližnjega, kako čini se treba jasno ukazati poredba o ‘dobrom samarijancu’ iz Luke 10:29-37, sa naglaskom na 37-i stih gdje Isus ponašanje Samarijanca naziva ‘milosrđem’, u odnosu na što se ponašanje svećenika i levita (stihovi 31 i 32) može komotno nazvati bezobzirnim i nemilosrdnim.

 ‘Pobrinite se za bolesne i nemoćne, i uzmite u obzir da oni pate i potrebuju vašu pomoć. Vi bi trebali biti milosrdni i neprestano uzimati u obzir dobrobit tih jadnih ljudi, čije fizičke nesreće čine njihov život nepodnošljivim, vi trebate pokušati olakšati ovu patnju i u svakom trenutku im nesebično pomoći. To je Bogu milo, i pošto ste svi vi djeca Božja, jedan bi trebao također biti zainteresiran za drugog a ne dozvoliti da se u vama pojavi bezosjećajnost ili ravnodušnost spram vaših bližnjih ludskih bića.’

(BD 1032)

I još na kraju uzmite u obzir Mateja 5:7 gdje čitamo:

‘Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe!’

 Što niste učinili jednom od ovih najmanjih, Meni niste učinili (Matej 25:31-46)

I još na kraju, ne znam da li ste do sada obratili pažnju na to da će pri Drugom Dolasku na Sud, Gospodar pitati svakog od nas na koji smo se način odnosili prema potrebitima oko nas, i to ne samo prema jako dobrima, već i prema onima koji su najgori, tj. koji su sa ‘najmanje dobra’ u sebi. Obratite pažnju da je u slici ispod On osudio ‘koze’, ili ne-pravedne, zato što nisu činili dobra milosrđa, što za naš slučaj znači – zato što nisu posjećivali bolesnike i pružali im svoju pomoć:

“Tada će Kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca Mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer… oboljeh i pohodiste Me’” “Tada će Mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodaru, kada Te to vidjesmo… bolesna i dođosmo k Tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove Moje najmanje braće, Meni učiniste!’”  

“Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od Mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer bijah bolestan… i ne pohodiste me!’” “Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te to vidjesmo… bolesna… i ne poslužismo te?’ Tada će im On odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni Meni ne učiniste.’” “I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.” Matej 25:31-46

 

(Visited 695 times, 1 visits today)