SEMINARI

MOJI RAZGOVORI S ANDREW MURRAY-EM NA TEMU BOŽANSKOG ISCJELJENJA

IZAIJA 53:4, 5 KROZ OČI VELIKIH SLUGU

1. Dan – Temelj naše vjere je Riječ Božja, u stvari, povjerenje u Onog Koji je izgovorio tu Riječ …. Iscjeljenje 10 gubavaca  Preuzmi

2. Dan – Iscjeljenje plemićevog sina … Djelovanje u skladu sa Isusovom Riječju donosi rezultate  Preuzmi

3. Dan – ‘TAKO je Abraham vjerovao Bogu…’ (Galaćanima 3, 5-6) Preuzmi

4. Dan – ‘Bog nije kao čovjek da bi slagao… Zar da On kaže, a ne izvrši…’ (Brojevi 23, 19)  Preuzmi

5. dan – Duboka vjera u istinitost Božanske Riječi je najveće blago (BD 4679)… Iscjeljenje plemićevog sina (Ivan 4, 46-53) Preuzmi

6. dan – 10 gubavaca… Kako postići snažnu vjeru po kojoj pisana Riječ postaje stvarnost u našem životu Preuzmi

Preuzmi SVE SNIMKE.

1. Dan – ‘… kako Bog pomaza Isusa sa Duhom Svetim i Silom…’ (Djela 10, 38) … Pomazanje u Isusovoj službi Preuzmi

2. Dan – ‘Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza…’ (Luka 4, 18)… Što pomazanje jest, kakve ima karakteristike i koja mu je svrha…  Preuzmi

3. Dan – ‘I dok je Isus naučavao bila je prisutna Sila Gospodnja da ih iscjeljuje’ (Luka 5, 17) Preuzmi

4. Dan – Žena koja je krvarila 12 godina … Isusovo objašnjenje zakonitosti tog slučaja… 4 koraka do uspjeha…  Preuzmi

5. dan – Kad veće pomazanje siđe i djeluje na prirodnog čovjeka (tijelo)… Poruka za ljude koji traže duhovnu prosudbu na Google-u Preuzmi

6. dan – Kad se spusti Sila i cijela se kuća zatrese… Ne-Ljubav priječi uslišenje molitve… ‘Otpustite da i vama bude otpušteno’ (Lk. 6, 37) Preuzmi

Preuzmi SVE SNIMKE.

1. Dan – Uvjeti i pravila… Preuzmi

2. Dan – Ispravna vrsta molitve… Odnos djeteta sa Ocem Preuzmi

3. Dan – Štogod zatražite od Oca U Moje Ime (uz Žrtvu na Križu) Preuzmi

4. Dan – Dva puta (Matej 7, 13-14)… ‘Biraj život’ (Dolazak pod Križ) Preuzmi

5. dan – Naše nasljedstvo u Kristu… Vjera koja prisvaja blagoslov Preuzmi

6. dan – Molite i primit ćete…   Preuzmi

7. dan – Opet svi uvjeti… i završna molitva Preuzmi

Preuzmi SVE SNIMKE.

1. Dan – Obraćenje od mrtvih djela i TEK onda iscjeljenje… Preuzmi

2. Dan – Kako surađivati sa pomazanjem… Preuzmi

3. Dan – Vjera je djelo Preuzmi

4. Dan – Besjeda o Križu… Preuzmi

5. dan – Na Križu primamo Očevu Ljubav i nakon Križa trebamo živjeti tu Ljubav  Preuzmi

6. dan – Priprema za polaganje ruku i boj vjere  Preuzmi

Preuzmi SVE SNIMKE.

1. Dan – Isusova služba i polaganje ruku … ‘Pomazan Duhom Svetim i snagom’ Preuzmi

2. Dan – Iscjeljenje nam pripada…  Preuzmi

3. Dan – ‘Radi naših grijeha…’ (Izaija 53) Preuzmi

4. Dan – ‘Bog je bio u Kristu i pomirio svijet sa Sobom…’ (2 Kor. 5, 19) Preuzmi

5. dan – Šime…  Preuzmi

6. dan – ‘Budite milosrdni, i praštajte jedni drugima…’ (Efežanima 4, 32)  Preuzmi

7. dan – Kako biti dobar boj vjere… Molitve…  Preuzmi

Preuzmi SVE SNIMKE.

1. Dan – Da li je volja našeg Oca da budemo zdravi… Preuzmi

2. Dan – Uvjeti za uslišenje molitve… ‘u Ime Isusovo’… Preuzmi

3. Dan – Uvjeti za uslišenje molitve… ‘Ako ostanete u Meni…’ Preuzmi

4. Dan – ‘… kao da već JEST’ (Vjera) Preuzmi

5. dan – Nakon molitve vjere… Preuzmi

6. dan – Zašto žrtva na Križu…  Preuzmi

7. dan – Služba iscjeljivanja… Molitve… Preuzmi

Preuzmi SVE SNIMKE.

1. Dan – Idite i propovjedajte Evanđelje (petak 31.01.2014.) Preuzmi

2. Dan – Vjera desetorice gubavaca (subota 01.02.2014.)  Preuzmi

3. Dan – Ozdravljenje plemićevog sina (nedjelja 02.02.2014.) Preuzmi

4. Dan – Ispovijed naše vjere (ponedjeljak 03.02.2014.) Preuzmi

5. dan – Otkupljen i opravdan Kristovom Krvlju  (utorak 04.02.214.) Preuzmi

6. dan – Pobjeda u i po Kristu (srijeda 05.02.2014.) Preuzmi

7. dan – Naš Spasitelj, Izbavitelj i Iscjelitelj (četvrtak 06.02.2014.) Preuzmi

8. dan –  Služiti rado i u svem obilju  (petak 07.02.2014.) Preuzmi

Preuzmi SVE SNIMKE.

1. Dan – Tvoja je Riječ Istina! (subota 14.12.2013.)  Preuzmi

2. Dan – …Ali na Tvoju Riječ (nedjelja 15.12.2013.) Preuzmi

3. Dan – ..povjerova čovjek Isusovoj Riječi i ode (ponedjeljak 16.12.2013.)  Preuzmi

4. Dan – Ispovijed naše VJERE (utorak 17.12.2013.) Preuzmi

5. Dan – Otkupljenje..Pravednost Božja..Novo Stvaranje (srijeda 18.12.2013.) Preuzmi

6. Dan – Prebivanje..Zajedništvo (četvrtak 19.12.2013.)  Preuzmi

7. Dan – U Ime Isusa Krista (petak 20.12.2013.) Preuzmi

8. Dan – Grijeh – bolest – Križ Kristov (subota 21.12.2013.) Preuzmi

9. Dan – Dijete Božje i novac  (nedjelja 22.12.2013.) Preuzmi

10. Dan – Svijetlost svijeta (odgovornost)  (ponedjeljak 23.12.2013.)Preuzmi

 Zahvala g. Jage na kraju 10.dana Preuzmi

Preuzmi SVE SNIMKE.

1. Dan – Tvoja je Riječ Istina (Djela 14:7-10) četvrtak 14.11.2013. Preuzmi

2. Dan – Princip Vjere 1 – petak 15.11.2013.  Preuzmi

3. Dan – Princip Vjere 2 – subota 16.11.2013.  Preuzmi

4. Dan – Ispovijed naše vjere (naše Riječi) – nedjelja 17.11.2013.  Preuzmi

5. Dan – Žrtva na Križu – ponedjeljak 18.11.2013.  Preuzmi

6. Dan – ‘On Grijeh dokine žrtvom Svojom’ (Čista Savijest) – utorak, 19.11.2013. Preuzmi

7. Dan – Pobjeda i vlast po Isusu Kristu – srijeda, 20.11.2013. Preuzmi

8. Dan – Njegovim ranama mi smo BILI iscjeljeni – petak, 22.11.2013. Preuzmi

9. Dan – Dijete Božje i novac – subota, 23.11.2013. Preuzmi

10. Dan – Molitva vjere i zapovijedna  molitva – nedjelja, 24.11.2013. Preuzmi

Preuzmi SVE SNIMKE.

1. Dan – Je li doba čudesnih iscjeljenja prošlo? (petak 28.06.) Preuzmi

2. Dan – ‘Tkogod’ i ‘Štogod’ (subota 29.06.) Preuzmi

3. Dan – Naša uloga u bolesti (nedjelja 30.06.) Preuzmi

4. Dan – Avon (Izaija 53:6) (ponedjeljak 01.07.) Preuzmi

5. Dan – ‘…i primit ćete!’ (utorak, 02.07.2013.) Preuzmi

6. Dan – ‘Vjera koja prisvaja’ (srijeda, 03.07.2013.) Preuzmi

7. Dan – ‘Iz Ljubavi u Ljubav (Pod Križem i Pred Prijestoljem)’ (srijeda, 03.07.2013.) Preuzmi

Preuzmi SVE SNIMKE.

1. Dan – Isus Krist Isti je… (subota, 18.svibnja) Preuzmi

2. Dan – Božja obećanja su za nas (nedjelja, 19. svibnja) Preuzmi

3. Dan – Samo nam Sotona želi bolest… (ponedjeljak, 19.svibnja) Preuzmi

4. Dan – Fizičko zdravlje je uključeno u iskupljenje.. (utorak, 20.svibnja) Preuzmi

5. Dan –  Znamo da nas uslišava.. (srijeda, 21. svibnja) Preuzmi

6. Dan – Znamo da već imamo.. (četvrtak, 22. svibnja) Preuzmi

7. Dan – Suživot sa Isusom Kristom.. (petak, 24. svibnja) Preuzmi

Preuzmi SVE SNIMKE.

1.Dan – Božja Riječ (ponedjeljak 1.travnja) Preuzmi

2.Dan – Volja Božja s obzirom na iscjeljenje (utorak 2.travnja) Preuzmi

3. Dan – Obećanja ‘Štogod’, ‘Tko ima Sina ima Život’ (srijeda 3.travnja) Preuzmi

4. Dan – Blagoslovi i prokletstva (četvrtak 4.travnja) Preuzmi

5. Dan – Pravednost Božja u Kristu Isusu (petak 5.travnja) Preuzmi

6. Dan – Besjeda o Križu (subota, 6.travnja) Preuzmi

7. Dan – Vjera u Poruku (nedjelja, 7. travnja) Preuzmi

8. Dan – Dvije vrste vjere (ponedjeljak, 8. travnja) Preuzmi

9. Dan – Neprijatelji vjere (utorak, 9. travnja) Preuzmi

10. Dan – Novi Život u Kristu Isusu (pod Križem) (srijeda, 10. travnja) Preuzmi

 Preuzmi SVE SNIMKE.

1.Dan – Božja Riječ Preuzmi

2. Dan  – Božja volja u svezi iscjeljenja Preuzmi

3. Dan – Besjeda o Križu 1 Preuzmi

4. Dan – Besjeda o Križu 2 – Djeca đavolja i djeca Božja Preuzmi 

5. Dan – Besjeda o Križu 3 Preuzmi

6. Dan – Vjerovati znači djelovati 1 Preuzmi

7. Dan – Vjerovati znači djelovati 2 Preuzmi

8. Dan – Suživot sa Isusom Kristom Preuzmi

 Preuzmi SVE SNIMKE.

1. Dan – Riječ Božja  Preuzmi

2. Dan – Da li je volja Božja da budemo zdravi  Preuzmi

3. Dan – Besjeda o Križu 1  Preuzmi

4. Dan – Besjeda o Križu 2 Preuzmi

5. Dan – Abrahamov primjer vjere  Preuzmi

6. Dan – Neprijatelji vjere i prepreke za primanje iscjeljenja  Preuzmi

7. Dan – Pod Križem i pred Prijestoljem  Preuzmi

Preuzmi SVE SNIMKE.

(Visited 2,846 times, 1 visits today)