‘Štogod’ obećanja iz Svetog Pisma

1 Ivanova 5:

14 I ovo je pouzdanje koje imamo u Njega: ako što ištemo po volji Njegovoj, uslišava nas.

15 I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od Njega iskali.

 

 1 Ivanova 3:

21 Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu.

22 I što god ištemo, primamo od Njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.

23 I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina Njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed.

24 I tko čuva zapovijedi Njegove, u Njemu ostaje, i On u Njemu. I po ovom znamo da On ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.

 

 Ivan 16:

23 U onaj Me dan nećete ništa više pitati. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat će vam u Moje ime.

24 Dosad niste iskali ništa u Moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!”

 

 Ivan 15:

7 Ako ostanete u Meni i riječi Moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.

8 Ovim se proslavlja Otac Moj: da donosite mnogo roda i da budete Moji učenici.

16 Ne izabraste vi Mene, nego Ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u Moje ime.

 

 Ivan 14:

12 Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u Mene, činit će djela koja ja činim; da veća će od njih činiti jer Ja odlazim Ocu.

13 I što god zaištete u Moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu.

14 Ako Me što zaištete u Moje ime, učinit ću.”

 

 Marko 11:

23 Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: ‘Digni se i baci u more!’ i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže – doista, bit će mu!

24 Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!

 

 Matej 21:

21 Isus im odvrati: “Zaista, kažem vam, ako budete imali vjeru i ne posumnjate, činit ćete ne samo ovo sa smokvom, nego – reknete li i ovoj gori: ‘Digni se i baci u more!’, bit će tako.

22 I sve što zaištete u molitvi vjerujući, primit ćete.

 

 Matej 18:

18 “Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.”

19 “Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na Zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac Moj, Koji je na nebesima.

20 Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u Moje ime, tu Sam i Ja među njima.”

 

Bog Otac nije pristran

 

 Matej 7:

7 “Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!

8 Doista, TKO GOD ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se.

9 Ta ima li koga među vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao?

10 Ili ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati?

11 Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!”

 

 Djela 10:

34 Petar tada prozbori i reče: “Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran…

 

 Rimljanima 2:

11 Ta u Boga nema pristranosti.

 

 Efežanima 6:

9 I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima: kanite se prijetnje, znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u Njega nema pristranosti.

On nas pita što želimo

 

 Ivan 5:

1 Nakon toga bijaše židovski blagdan pa Isus uziđe u Jeruzalem.

2 U Jeruzalemu se kod Ovčjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Bethzatha, a ima pet trijemova.

3 U njima je ležalo mnoštvo bolesnika – slijepih, hromih, uzetih:čekali su da izbije voda..

4 Anđeo bi Gospodnji, naime, silazio od vremena do vremena u ribnjak i pokrenuo vodu: tko bi prvi ušao pošto je voda izbila, ozdravio bi makar bolovao od bilo kakve bolesti.

5 Bijaše ondje neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti trideset i osam godina.

6 Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: “Želiš li ozdraviti?”

7 Odgovori mu bolesnik: “Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe.”

8 Kaže mu Isus: “Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!”

9 Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda. Toga dana bijaše subota.

 

 Matej 15:

21 Isus zatim ode odande i povuče se u krajeve tirske i sidonske.

22 I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: “Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!”

23 Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: “Udovolji joj jer viče za nama.”

24 On odgovori: “Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.”

25 Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: “Gospodine, pomozi mi!”

26 On odgovori: “Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.”

27 A ona će: “Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!”

28 Tada joj Isus reče: “O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.” I ozdravi joj kći toga časa.

(Visited 513 times, 1 visits today)